Dancehall – týmto pojmom sa označuje jamajská kultúra ako aj jej samostatná zložka – tanec. V preklade znamená ‘tanečná hala’ , čo aj predznačuje samotný význam. Dancehall sa ako hudobný štýl vyvinul na konci 70.tych rokov. Pôvod ma hlboko zakorenený v africkej kultúre ako dôsledok kolonizácie a migrácie africkej komunity z Konžsko-Angolskej oblasti. Akonáhle premiestnime určité etnikum, prenášame aj jeho tradície, zvyky, kultúru a spôsob života. Adaptácia afrických elementov priniesla so sebou rozšírenie Kumini ako religionistického autenticko-afrického praktizovania, ktoré je doteraz prítomné v mnohých miestach na východe Jamajky.

Dancehall ako tanec, má niekoľko charakteristických čŕt, ktoré si priblížime.

1.) Social happening – Party culture

Dancehall (tanec) je spôsob života, ktorým sa ľudia ventilujú, zabávajú a stretávajú. Väčšina tanečných krokov vzniká práve na dancehall parties – na undergroundových miestach, ako sú parkoviská, yardy, záhrady, rohy ulíc. Každá štvrť má svoje párty meno, promotérov, soundsystémy a ľudia častokrát navštívia počas jedného večera aj tri párty, aby sa so všetkými postretávali. Vníma sa to aj ako podpora organizovania a udržiavania lokálnych parties, preto veľmi často môžete vidieť samotných interpretov ako napr. Sean Paul, Bounty Killer, Spice, ktorí sa prídu zabaviť. Parties sú taktiež priestorom na realizáciu pre mnoho tanečných tímov (Elite team, Riffical team), ktorí si budujú svoju popularitu, promujú nové moves alebo dokonca v spolupráci s rôznymi interpretmi promujú ich novú skladbu. Cieľom je získať si tzv.spotlight, všeobecne pozornosť. Pre niektorých tanečníkov je párty aj určitý spôsob obživy. Kto spraví lepšiu show, ten si zarobí viac peňazí.

Pravidelný utorkový party schedule môže vyzerať takto: 23:00-1:00 Sexy Tuesdays 1:00-3:00 Boasy Tuesdays 3:00-4:00 Side Chick Tuesdays 4:00-6:00 Nipples Tuesdays

2.) Inštruktážny tanec

Ak dáte hudbe + ľuďom + párty jeden spoločný menovateľ – zábavu, výsledkom je širší dosah vášho posolstva vo vašej hudobnej tvorbe. Preto interpreti často nahrávajú skladby obsahujúce tanečné pohyby a vyzývajú masy, aby následovali inštrukcie a tvorili spoločne jeden vibe. Taktiež skladba týmto spôsobom dokáže vyhecovať človeka, aby sa na párty tzv. ‘opustil’. Úplne prirodzený jav, avšak predchádza mu znalosť jazyka a jamajských termínov. Je to niečo extrémne automatické pre jamajčanov a zároveň úplne nepochopiteľné keď vidia, že cudzinci tomu nerozumejú a idú proti hudbe. Nahrávajú sa skladby s tzv. ‘hit dances’ alebo ‘social dances’, ktoré väčšinou kreujú muži a potom ženské skladby určené čisto len pre ženy a ich performance. Ženské skladby obsahujú veľa pojmov ako bruk out, sidong, bend ova, jiggle, walk n wine, balance pon mi head, ktoré ženy followujú a pretavujú do tanca. Zároveň sú to pravidelne používané frázy v bežnom netanečnom živote. 🙂

3.) Muži vs. Ženy

Dancehall má rôzne podoby. Poznáme ženský dancehall, v ktorom ženy využívajú najmä svoju pánvu a zadok, potom mužský dancehall, ktorý je často veľmi energický, konfrontačný, v kolenách a nakoniec social dancehall, v ktorom sa tvoria hit dances. Nepísané pravidlo dancehallu hovorí, že muži nesmú tancovať ženský dancehall, lebo automaticky na seba prevezmú status homosexuála – batty man. Jediná výnimka nastáva pri couple dance, kedy sa muži snažia odobrať spotlight ženám počas ženských skladieb a spraviť tzv. daggarin show. Je to určitý typ performance, ktorý je veľmi expresívny a sexuálny, pričom sexualita v dancehalle je akoby vnímana norma. https://www.youtube.com/watch?v=fGFswIkOAUY

4.) Attitude & Energia (spirit)

Charakteristickou črtou pre dancehall je expresívne prejavovanie vašej osobnosti, alebo tanečnej interpretácie. Dancehall tanec je veľmi energický, výrazný, má veľa groovu a bouncu. Ľudia priamo interpretujú energiu skladby a dostávajú sa do tranzu.

Pojmy:

soundsystém: zoskupenie DJs, MCs a producentov, ktorí vystupujú pod jedným labelom a hrávajú párties riddim: inštrumentálny podklad skladby (podmaz) selecta: DJ, ktorý hrá svoju selekciu na párty, veľmi často používa aj Mic (MC) pull up: zahranie skladby znova money pull up: keď si niekto zaplatí za zahranie skladby znova patois/patwah: jamajský slang babylon: system (vláda), polícia
Barbora Žišková (Beshiu) – Instagram Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese: info@tanecnascena.sk