Tento text jsem psala primárně jako práci na Antropologii tance. Zadaní bylo prozkoumat určitou taneční kategorii a House Dance pro mě byla jasná volba. Zajímat se o kořeny, vznik určitého tance jako kategorie s jeho vývojem, je spousta práce s informacemi. Ponořuji se do historie House Dance, teoretických “foundations” toho, čemu se jako tanečník nejvíce věnuji, objevuji chronologický kontext, kterým se tato kategorie protančila ve vztahu k hudbě a společnosti až ke mně jako jednotlivci. Prozkoumávám tímto prostor, v kterém se prolíná má individuální historie s kolektivní, kde se otevírá a uzavírá potenciál pohybu. Neexistuje mnoho literárních zdrojů, o které bych se mohla opřít, takže čerpám často z elektronických zdrojů. Abych získala více informací, účastnila jsem se konference O’Trip House, francouzské skupiny tanečníků, kteří se prohlašují za ty, kteří přinesli House Dance z New Yorku do Francie v 90. letech. Také jsem se účastnila seminářů a workshopů Hawks Method na téma House Foundations, House Technique a House Musicality.

 

  • FOUNDATIONS – HOUSE MUSIC

House Dance nelze oddělit od House Music a jejího vzniku. <<House je především nástupcem Disca.>>[1]
Odkud pochází Disco Music a House evoluce? House je nejprve spojen s kulturou Clubbing. Je nutno zmínit Dj  Francis Grasso narozeného v New York City, jednoho z prvních Djs, kteří dělali beatmatch (když jsou dva vinyly zmixovány)[2]. Také mixoval tempo Disco Music, která pochází z Philadelphie. <<Philli sound>> je bází Disca. Duo, Kenny Gamble a Leon Huff, známí jako TSO – the sound of Philadelphia založili v roce 1971 <<Philadelphia International Records Music>>. Vyprodukovali více než 3500 songů, nejen zamilované, ale také politicky angažované skladby.[3]   Na nahrávání  zvali orchestry a jsou to oni, kdo položili základní hudební kámen kultuře Clubbing. [4] Jiná osobnost známá v odvětví klubové hudby je Tom Multon, zvukový inženýr, Vynalezl maxi vinyly, které používáme do dnes (více kompresované disky).

V NY byla cítit silná segregace, na příklad dvě osoby stejného pohlaví nemohli v klubu tančit spolu.[5]

“Stonewall Inn byl celkem velký, býval to jeden z mála gay barů, kde jsme mohli tančit. Také to bylo jeho jediné lákadlo. Jako většina gay barů v NY a na východním pobřeží, byl držen mafií. Neměl žádnou záruku bezpečí, drinky byly přehnaně drahé a ředěné vodou, hygiena tragická.” Na noc 28. června 1969 přijela policie, aby klub zavřela. Údajně z toho důvodu, že se bar pokoušel projít jako <<bottle bar>>- soukromý klub, který prodává alkohol bez licence. Během tohoto zásahu měli být transvestité rozeznáni od žen a zatčeni. Standardní procedurou bylo, že policistky odvedly na záchody zákazníky, kteří byli <<oblečeni jako ženy>>, aby mohly zkontrolovat jejich pohlaví. Každý muž, který by byl oblečen jako žena, by byl zatčen. Tuto noc tito lidé kontrolu odmítli. Následně dav návštěvníků napadl policisty a skandoval hesla jako <<Gay Power>>. Tuto vzpouru následovaly další, aktivizovaly homo-sexuální komunitu k razantnějšímu postupu v boji proti diskriminaci a staly se konstitutivními pro Clubbing Culture[6] 

Na konci 70. let se objevily soukromé kluby. Člověk potřeboval mít VIP kartu, aby do nich mohl vstoupit. Karta byla disponibilní pro všechny. Jedinou podmínkou bylo být cool. Hudební klub <<The Loft>> byl vytvořen Davidem Manusco, sběratelem Disco hudby. Do klubu chodívali i lidi z cirkusu a capoeristi. V roce 1971 Dj Nicky Siano otevřel <<The Gallery>> v Manhattanu, aby mohl organizovat tyto typy VIP večírků. V onom čase byl považován za nejlepšího Dj z NY. Larry Leven a Frankie Knuckles se učili právě od něj. Byli jeho žáky a zakladateli House a Garage Music. Larry Levan zůstal v NY, aby pracoval pro club Paradise Garage a Frunkie Knuckles odjel do Chicaga, aby hrál ve Warehouse club. Během večírků Dj Frankie Knuckles mixoval Philli sound. Následující den se lidi ptali v obchodech po <<Warehouse music>>, později jen zkráceně po <<House music>>. [7] “Termín House pochází z klubu Warehouse, který se nacházel v Chicagu a v kterém se hrálo Disco před tím, než DJ Frankie Knuckles začal mixovat první formu Housu.”[8] Mezi dva největší House labely patří Trax Records et DJ International.

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[1]Phil Cheeseman, The History Of House, DJ magazine, Sun, 28 Dec 2003, Online http://music.hyperreal.org/library/history_of_house.html, přeložila Kateřina Kračmanová, [2]Red Bull Music Academy Daily, Interview: Francis Grasso, NYC Disco DJ Pioneer, From the DJ History archives: Frank Broughton talks with the New Yorker that founded the craft of modern DJing Online: http://daily.redbullmusicacademy.com/2016/11/francis-grasso-interview, přeložila Kateřina Kračmanová , [3]YouTube. (2010, Mai 25). Kenny Gamble and Leon Huff History 1 [Video file]. Online: https://www.youtube.com/watch?v=B5yXU9Nu1dM, přeložila Kateřina Kračmanová, [4]     O´Trip House, House Conference, Poznámky ze semináře, 17. 11. 2017, Lyon, [5]identické ako [4], [6] O´Trip House, House Conference, Poznámky ze semináře, 17. 11. 2017, Lyon, [7]O’Trip House, House Conference, Poznámky ze semináře, 17. 11. 2017, Lyon, [8]Juste Debout Magazine N°4 Septembre 2005; Texte Mia Ma, photos Nani Otsuka – Le côté `Rough`du phénomène House  p. 22, přeložila Kateřina Kračmanová

 

 

 

 

  •  FOUNDATIONS – HOUSE DANCE

V téhle sekci se soustředím na foundations Housu jako tance. “Jestli se House jako hudba narodil v Chicagu, tanec, ten se vyvíjel v New Yorku.”[9] Díky Frunkie Knucklesovi, který se po nějakém čase vrátil z Chicaga s ním přijela i House Music a velmi rychle začala reprezentovat Clubbing.[10]  Podle jednoho z průkopníků House Dance, Briana Greena:

“Opravdové jméno tohoto tance je Clubbing, média se o něj začala zajímat a nazývat ho House Dance! Zkoušel jsem to změnit, ale je to nemožné, tedy nazývejme ho House Dance. Pro mě je Clubbing nejnovější styl Street Dance. Je to kombinace jiných stylů! Nosí africké, latinské kořeny a je ovlivněn i styly jako step,  poppin’; lockin’, sestupováním na zem… Je to tanec, který shromáždil minoritní kultury! Báze: jackin’, je pohyb africký-vlnění, ale to co z něj dělá House, je vliv jiných kultur!” [11]

Aby se člověk mohl dostat do underground míst, potřeboval mít správné kontakty. V těchto klubech lidé tančili velmi malátným způsobem, známým jako <<lofting>>. Lofting je stejně jako <<jacking>> názvem popisujícím určitý způsob pohybu tělem. Jacking se praktikoval již ve večírcích v Chicagu. Tanečníci v NY tyto pohyby obohatili kroky, což dalo vzniknout House Dance.[12]

Lofting/the loft je založený na myšlence tančit společně, všichni tanečníci Jazz, Breakdance, Vogue, Waack, Capoeiristi atp. Jacking vychází z jack-in-the-box. Mluvíme o klaunovi, který na pružině vyskakuje z krabice a podává dárek. Tanečníci ním byli inspirovaní a napodobovali ho dvěma způsoby: “měkká verze a verze více hřejivá, když tancuješ s holkou.”[13] Pionýři jackingu jsou The jackers z Chicaga, ale nikdo neví, co se s nimi stalo.[14]

Než se House jako kategorie tance vůbec vytvořila, byla tancem sociálně improvizačním, free-stylem, tancem, který sjednotil převážně tyto etnické skupiny: hispánskou, portorikánskou, afro-americkou a irskou.[15]

Hispánci přinesli něco jako Saturday Night Fever, kde John Travolta tančil s dívkou. Podobalo se to salse. Portorikánci přišli s jejich <<webo>> (v překladu: vejce). Africké a karibské vlivy zformovaly krok <<farmer>>. V House Dance jsme hodně zaměřeni na foot work, který následuje rytmy, tzv. riffy, hudby[16] .  Je to díky stepařům, že v Housu vidíme hodně pohybu nohou, jako při kroku <<the loos leg>>. V porovnání se stepem, v Housu je tělo tanečníka o dost více uvolněné, ale to co odlišovalo House od jiných tanečních stylů, se objevilo mnohem déle, než když tento tanec vznikal.[17] Krok « pas de bourré », který pochází z  jazzu, používáme i v Housu. Máme pro něj ovšem mnoho variací. Není to jen příprava na piruety.[18] Krok <<the Train>> vznikl, když byl pohyb taneční inspirován pohyby vlaků. Během Disco éry se lidi hodně věnovali bruslení, kdy při ježdění zároveň i tančili . V Housu je pohyb <<Skating>>, který bruslaře napodobuje. Tanečník předstírá, že jeho nohy klouzají po ledě.[19] Tanečníci House Dance v NY pokračovali v modifikaci kroků a vymýšleli pro ně novou a novou terminologii. Monte, Jamajčo-Američan, říká, že <<skannking>> z Jamajky hodně ovlivnil House Dance. <<Byl to tanec, který dělalo hodně rastafariánů a hodně <<heel-toe>>, které vidíme v Housu je vypůjčeno od této jamajské taneční formy.[20] Když jsem na konci roku 2017 tančila s Yugsonem <<triangl>> a <<diamant>> tak mi řekl, že má tento krok základ v indonéském bojovém umění, původně se dělá ve dvou, kde ten druhý může nečekaně zaútočit, takže abych nešla daleko od smyslu vzniku tohoto kroku, měla bych si při tančení tohoto kroku vždy krýt obličej.

Je jasné, že House je ovocem reaktivity odlišných subkultur, spojením odlišného, blízkostí vzdáleného, láskou ke sdílení svojí tělesnosti s kýmkoliv.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[9]Juste Debout Magazine N°4 Septembre 2005; Texte Mia Ma, photos Nani Otsuka – Le côté `Rough`du phénomène House  p. 22, přeložila Kateřina Kračmanová , [10]O’Trip House, House Conference, Notes de séminaire, 17. 11. 2017, Lyon, [11]Juste Debout Magazine N°1 Mars 2005; Texte: ShéyeN, Photos: Richard Usher Jr, Bruce Ykanji, p. 26- 27, přeložila Kateřina Kračmanová, [12]Juste Debout Magazine N°4 Septembre 2005; Texte Mia Ma, photos Nani Otsuka – Le côté `Rough`du phénomène House  p. 22, přeložila Kateřina Kračmanová, [13]O´ Trip House, House Conférénce, Notes de séminaire, 17. 11. 2017, Lyon, [14]Juste Debout Magazine N°1 Mars 2005; Texte: ShéyeN, Photos: Richard Usher Jr, Bruce Ykanji, p. 26- 27, přeložila Kateřina Kračmanová, [15]O´ Trip House, House Conférénce, Poznámky ze semináře, 17. 11. 2017, Lyon, [16]Team Katalyst, House Dance,2017 Online: https://teamkatalyst.com/classes/house-dance/, přeložila Kateřina Kračmanová, [17]O´ Trip House, House Conférénce, Notes de séminaire, 17. 11. 2017, Lyon, [18] Bréhal Jazz, House Dance, 2017, Online: http://www.brehaljazz.fr/danses/17-house-dance, přeložila Kateřina Kračmanová, [19]O´ Trip House, House Conférénce, Notes de séminaire, 17. 11. 2017, Lyon

 

 

Frankie Knuckles

 

 

  • VZTAH MEZI HOUSE DANCE A HIP HOP

“Večírky Hip Hop v New Yorku v letech 1980 byly čas od času velmi násilné. Hodně tanečníků hledalo pohodu v gay klubech – House klubech.”[21] V 80. letech Hip Hopoví rappeři někdy nemohli najít Hip Hopové labely, ale uspěli u labelů Housových. Takže vznikl hudební styl <<Hip House>>.[22] Když rappeři začali produkovat jejich hudbu s  Housovými labely, zrychlilo to přemostění i mezi tanci Hip Hop a House Dance. Tanec následuje hudbu.[23] Hodně House tanečníků začalo jako Breakaři. Marjory: ”Hodně z nás začalo jako Hip Hop monstra.”[24]

“To co dnes lidi nazývají Hip Hop je vlastně způsob, jakým gayové tančili na House hudbu v 80. letech. Tento styl je odlišný od toho, který vytvořili hetero pionýři na House v té samé době. Na příklad v klubu <<Tunnel>>, gayové byli v druhém poschodí a heteráci dole! Takže tam byli dva rozdílné způsoby tancování na tu samou hudbu.”[25]

House Dance má původ v různých stylech. V každém případě byl House Dance ovlivněn dvěma styly, které jsou specifické pro kulturu gay: Waacking a Vogueing, Hip Hop kroky, Top Rockem, Hustlem, Discem, Stepem, klasickým tancem, Dancehallem, Webem, pohyby na zemi z Capoeiry, Breakdance aj.[26] Tony “Sekou” Williams: “Měl jsi tam všechny z baletu, stepu, jazzu, b-boye.” Monte Jones: “Byla tam fúze tanečních stylů. Jednalo se o to osvobodit se jakožto lidská bytost.” [27]

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[20]5 Magazine House Music from Chicago, Spin Slide and Jack: A History of House Dancing, 2005, Online: http://5chicago.com/features/house-dance-and-dancing/, přeložila Kateřina Kračmanová, [21]Juste Debout Magazine N°1 Mars 2005; Texte: ShéyeN, Photos: Richard Usher Jr, Bruce Ykanji, p. 26- 27, [22] O´ Trip House, House Conférénce, Zápisky ze semináře, 17. 11. 2017, Lyon, [23]identické ako 22, [24]5 Magazine House Music from Chicago, Spin Slide and Jack: A History of House Dancing, 2005,Online: http://5chicago.com/features/house-dance-and-dancing/, [25] Juste Debout Magazine N°1 Mars 2005; Texte: ShéyeN, Photos: Richard Usher Jr, Bruce Ykanji, p. 26- 27, [26]Bréhal Jazz, House Dance, 2017, Online: http://www.brehaljazz.fr/danses/17-house-dance, [27]5 Magazine House Music from Chicago, Spin Slide and Jack: A History of House Dancing, 2005

 

 

MARJORY SMARTH

 

 

  • HOUSE DANCE LEGENDY

Brian <<Footwork>> Green je jednou z nějvětších světových referencí, co se House Dance týká. Dá se považovat za jednoho ze zakladatelů, který říká, že v roce 1982 pionýři “Franky, Damian, Mike, Junior, Kaheem vytvořili tento styl přidáním skating, train, footworks… Chodívali do klubu The Garage. Stalo se z toho skutečné hnutí. Já začal v 84., kopírováním Daminana. V 87. jsem seriózně trénoval Clubbing pozorováním jeho skatingu. Pro mě zůstává tím nejlepším.”[28]

Brian Green: vytvořil v srpnu 1999 měsíční event, který se jmenuje <<House Dance Conference>>, aby mohl se svými studenty sdílet zkušenosti Clubbingu dnes pojmenovaného House.“ Tento event je organizován hlavně proto, aby novější generace tanečníků porozuměla prostorovému a časovému rámci, v kterém je zrozen tento tanec: atmosféru klubů 80. let. Na začátku nebyla soutěž, jen party, shows a všechny styly Street Dance sjednoceny. Všichni jsme tančili jiným způsobem ten samý styl! Každý měl svůj jackin’. Prali jsme se o to být co nejvíce originální! Hodně výměn, méně battlů! Dnes mnozí nedělají žádný výzkum. Všichni potřebujeme inspiraci. Po nějakém čase, najdi tvůj vlastní způsob sebe vyjádření!”[29]

Dominique Lesdema:“Byla to opravdová svoboda. V 80. jsme tančili, jak jsme chtěli. Každý kdo tančil byl ceněn. Taneční úroveň nás vůbec nezajímala. Milovali jsme každého, kdo tančil. Každý člověk má co nabídnout. Bylo to jako mimo společnost, uvnitř jiného světa. Nemyslel jsem na to, co jsem dělal. Tanec přicházel sám. To nebylo, že jsme se domluvili, že zítra jdeme tancovat. To bylo uvidíme se zítra a uvidíme, co se bude dít.”[30]

“Hlavními přispěvateli tohoto tance byli osobnosti jako Brian “Footwork” Green, Marjory Smarth, Caleaf Sellers, Ejoe Wilson, Terry Wright, Shannon Mabra, Tony McGregor, a samozřejmě mnoho dalších tanečníků, kteří chodívali do klubů jako Warehouse v Chicagu, The Loft nebo Paradise Garage v New Yorku.”[31]

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[28]Juste Debout Magazine N°1 Mars 2005; Texte: ShéyeN, Photos: Richard Usher Jr, Bruce Ykanji, p. 26- 27, přeložila Kateřina Kračmanová, [29]Juste Debout Magazine N°1 Mars 2005; Texte: ShéyeN, Photos: Richard Usher Jr, Bruce Ykanji, p. 26- 27, přeložila Kateřina Kračmanová, [30]Hawks Method (Musicalité), Paříž, zápisky z diskuze 18.2.2018, [31]Bréhal Jazz, House Dance, 2017, Online : http://www.brehaljazz.fr/danses/17-house-dance, přeložila Kateřina Kračmanová

 

 

DANCE FUSION (Tony McGregor, Caleaf, Shan S, Shanon Mambra, Sekou, Marjory)

 

 

  • JAK SE KE MNĚ DO ČR DOSTAL HOUSE?

Housová hudba se rozšířila po celém světě a nepřestává přijímat nové formy a vlivy, stejně tak i tanec. Popsala jsem již, jak se zrodil v USA. Jak tedy cestoval do Evropy a jak se dostal ke mně do Čech, respektive do Plzně?

V 90. letech se na Housovou hudbu tančilo i ve Francii, jenže Hip Hop nebo Hype. V roce 1992 jel Rabah poprvé do NY, aby se učil Hip Hop od Američanů. V roce 1997 se do NY vrátil i se svým bratrem, který se učil od Briana Greena.[32] Hidi: “Rok jsme pracovali, abychom pak mohli odjet do NY a učit se od tanečníků, které jsme viděli v MTV. Jenže jsme nevěděli, kde je najít. Chodili jsme s baťohem po NY a hledali je. Bylo naplánováno, že budeme v NY sedm dní a ještě čtvrtý den po příjezdu jsme nikoho nenašli. Čtvrtý den jsem si šel zaběhat do centra. Snažil jsem se rozhlížet kolem sebe, jestli někoho z nich neuvidím. Po dvou hodinách běhu jsem uviděl Asiata s dredy. Běžel jsem dál a pak jsem se zastavil. Bylo mi to divné. Asiat s dredy. Vrátil jsem se zpátky a zeptal se ho, jestli neví kde trénují tanečníci House Dance. Řekl mi, že naproti nám je barák, v kterém tančí Brian Green, ať ho zkusím najít. Zrovna měl lekci s nějakými Japonci. Řekl mi, ať počkám. Ukázal jsem mu, jak tančím a poslední tři dny před odjezdem jsme s ním trénovali.”[33] Po tom, co se vrátili do Francie, začali na House tančit jinak než předtím a šířili to i mezi ostatní tanečníky. Yugson chodil na party s Hichamem a Hidim. Tančil sice Hip Hop a oni House, ale později Housu také podlehl. Nakazili se i ostatní.

Andyboj: “V Čechách poprvé učila House Dance jedna Brazilka, která se jmenovala Katarina a byla na SDK v roce 2005. Byl jsem tam já, Dano, Hruška , Melania, Milan, Čečo, kdo byli asi tak ti první, co to viděli a postřehli od nás ze Slovenska. Waheho jsme učili tancovat House až my, a to už jsme byli v Čechách.” Sabina “Bibi” Škodová: “Na SDK přijeli poprvé Brazilci s Katarinou a ta tam vypálila něco jako House na workshopu. Pak na konci léta přijel francouzský Byron na Hip Hop Paradise do Kobylis na Dynamické soustřeďko a tam nadělil strašnej level… Pak to všechno začalo.”[34]

Moje Housová historie začala v BDS Academy v roce 2012 s Danem Liptákem a Wahem Akopjanem v Papírně v Plzni a právě tam budu 6.10.2018 pořádat Clubbing Party. Teorie je fajn, ale party je party!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[32] O´ Trip House, House Conférénce, Zápisky ze semináře, 17. 11. 2017, Lyon, [33]  Hawks Method, F. T. M. C program, Focus – Foundation (House Dance), poznámky z 21.1. 2018, [34] Rozhovor s Andrejem Urysiakem a Sabinou Škodovou, 5.12. 2017 a 18.1.2018


Kateřina Kračmanová (Kač Summer) – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk