Prvý rozhovor zo série CROSSWORDS! Našim cieľom je zistiť ako vnímajú československú tanečnú scénu zahraniční hostia, pričom sa tiež snažíme poskytnúť divákom novú perspektívu na daného tanečníka. CROSSWORDS je kombináciou spätnej väzby, úvah, imaginárnych situácií a rýchlych otázok.

Ako prvého sme odchytili na druhý deň po RDS Battle 2019 porotcu Bena Wicherta. On nám zodpovedal pár otázok, ktoré boli priamo mierené na jeho postrehy z battle-u, ale aj na otázky, ktoré sa týkali exkluzívne jeho osoby.

Prvé video vzniklo ako spolupráca Streetkom-u a Tanečnej scény. Špeciálne poďakovanie patrí Mircovi Janíkovi za to, že dostal video do finálnej podoby, Michalovi Bohovi za kameru a prvotný impulz a samozrejme samotnému Benovi, ktorý bol dostatočne ochotný nájsť si na naše otázky čas.


Michal Zoller (Krishpin) – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk