Odovzdávanie a prijímanie vedomostí, zručností je súčasťou procesu kontinuity života, biologická potreba civilizácie, živočíšnej ríše. Túžba vzdelávať sa súvisí s potrebou zdokonaľovať sa, objavovať, prekonávať iných či seba samých, ísť na hranicu svojich schopností. Vzdelávanie je istotne podstatná súčasť kolobehu životov aktívnych tanečníkov, ktorí informácie vo verbálnej i neverbálnej podobe odovzdávajú, prijímajú, spracúvajú, interpretujú, šíria, vstrebávajú, pretransformujú, rozširujú… Jednoducho, dá sa povedať, že každý v tanečnej komunite je rovnako ako žiakom aj učiteľom. 

Článok sprostredkúva názory piatich slovenských tanečníkov, ktorých som sa opýtala na určité témy súvisiace s napredovaním a vzdelávaním v kontexte ich životov/tanca.

Čo ťa dnes inšpiruje a posúva v tanci?

Spunkey: To je veľmi odlišné vzhľadom na sféru a kontext. V zásade to je vždy hudba. Bolo to tak odjakživa so štýlmi aj tanečníkmi, s novou hudbou prichádzali nové štýly, alebo sa tie pôvodné menili a adaptovali. Rovnako to mám aj ja. Nová hudba ma ale nenúti až tak začínať s novými štýlmi, práveže rád tie staré, pôvodné štýly adaptujem do dnešnej doby, a to ma nakopáva. Okrem hudby sú to samozrejme aj tanečníci. Strašne ma inšpirujú b-boys svojou pracovitosťou a originalitou, spôsobom ako vymýšľajú svoje veci a s akou energiou ich potom share-ujú. Tiež ma inšpirujú a posúvajú tanečníci, ktorí spravili krok od vyhrávania battlov a posunuli sa k „nechávaniu  stopy“ za sebou. Vždy keď vidím niekoho takého, tak ma to núti tvoriť, priniesť niečo ,,nové ku stolu”. No a nakoniec ale vôbec nie najmenej ma nakopávajú umelci. Hudobníci, raperi, maliari, režiséri, architekti, dizajnéri, mám pocit, že všetci chceme vyjadriť to isté, a v momente keď dokážeme ,,rozlúštiť” aj ten ich kód máme niekoľkonásobne väčšiu zásobu inšpirácie a motivácie. Keď si to tak po sebe prečítam, tak zisťujem, že ma inšpiruje vlastne všetko. Gregory Hines, ikonický stepper raz odpovedal na podobnú otázku, že ,,najviac potrebuje pre svoj tanec život a to čo ho stretáva a čo prežíva mu dáva témy, múzu a inšpiráciu.“ Myslím si, že to je práve ten kľúč.

Aký je pre teba ideálny model vzťahu učiteľ – žiak v tanci?

Lucia Gomolová: Ideálny model vzťahu učiteľ – žiak je pre mňa prirovnateľný ku vzťahu matka – dieťa. Autoritatívnosť, úprimnosť, citlivosť. Žiak má za každých okolností cítiť autoritu jeho učiteľa, jedine tak môže dosahovať výsledky, napredovať. Úprimnosť matky je vždy tá najčistejšia. S istotou ju pokladám za kľúč ku vzťahu kohokoľvek. Ustáť úprimný názor na tanec, prejav alebo správanie tanečníka odzrkadľuje silu osobnosti, ktorú by mal učiteľ udržiavať a svojim vzorom smerovať. A keďže my, tanečníci budujeme svoj profil deň čo deň a stretávame sa aj s rastom aj úpadkom, priority by mali pripomínať podstatu toho celého. Budovať v žiakoch citlivý pohľad na tanec už pri základoch, aby tí maličkí vedeli a úprimne cítili, že tanec je jednoducho podstatný v živote nie len tanečníka, ale každého smrteľníka. Myslím, že by sme mali budovať komunitu poctivou prácou, nech sme taká armáda vždy veselých a bezprostredných osobností, čo vedia, čo chcú.

Ako seba a svoje telo vzdelávaš v súčasnosti?

Slim Kein: Vzdelávam sa prostredníctvom rôznych žánrov hudby, pravidelným tréningom a neustálym predstavovaním si pohybov a tvarov mojej postavy. Často hľadám hudbu a mením playlist, v ktorom je naozaj „guláš” a nájde si tam každý tanečník to svoje. Tréningy poslednú dobu nebývajú dlhé, ale bývajú veľmi intenzívne. Tiež sa snažím trénovať kde sa dá – rôzne povrchy = určité obmedzenia. Chcel by som sa raz dostať do fázy kedy „dám na všetkom všetko“, ale to ešte potrvá. Najviac mám rád tvrdý povrch „concrete“ pretože ma núti rozmýšľať a vytvárať iné pohyby a tvary, tým že ja sa veľmi nerád opakujem aj na tréningu je pre mňa tvorba pohybu neustály proces. Občas sa niečo vytvorí spontánne, niekedy vznikne „move“ pri poobednom čaji a dobrej hudbe kedy má priestor predstavivosť a ja už iba čakám na tréning. No najväčšia efektivita pohybu spočíva v kvalitnom tréningu – má mnoho fáz a dodržiavať každú z nich je veľmi náročné z dlhodobého hľadiska.

Kto alebo čo ťa inšpirovalo (ovplyvnilo) najviac v rámci vzdelávania sa v tanci?

Wavy-P: Inšpirovala ma séria videí, ktoré som videl na kanále Youtube. Volalo sa to Popping Dictionary, boli to vlastne také tanečné tutoriály na rôzne Poppingové techniky, ktoré vysvetľovali  Og’s ako napríklad Poppin Pete či Boogaloo Sam. Veľmi ma to zaujalo a tak som začal študovať viac všetky tie techniky a celkovo históriu Poppingu.

Čo ťa lákalo, aby si sa šiel vzdelávať na zahraničnú tanečnú školu SEAD (Salzburg experimental academy of dance)?

Awo: Samozrejme ide o rozšírenie obzorov, skúsenosti, kontakty a širší okruh informácií. Na štúdiu na zahraničnej škole ma ale lákali najmä úplne iné možnosti rozvoja, ktoré mi mohla škola ponúknuť. Počas štúdia na VŠMU som sa začal intenzívnejšie venovať Súčasnému tancu, ktorý bol v tom čase vyučovaný len ako časť Didaktiky moderného tanca (momentálne je už vytvorený nový odbor Tanečné divadlo). Už počas štúdia som sa preto pozeral po zahraničných školách, ktoré sa súčasnému tancu venujú intenzívnejšie. Lákalo ma, že SEAD ako jedna z najuznávanejších Európskych tanečných škôl poskytuje intenzívny (nielen) fyzický tréning ale najmä iný systém výučby, ako je tomu u nás na Slovensku. Každý mesiac prichádzajú na školu iní hosťujúci pedagógovia, čo znamená, že mám stále z čoho čerpať a množstvo informácií je omnoho väčšie. Veľkým plusom je tiež to, že na súkromnej zahraničnej škole nie je potrebné, aby mali všetci pedagógovia doktorát (ako je tomu na slovenských vysokých školách). Vzdelanie pedagógov je samozrejme dôležité, lenže takto nás môžu učiť aj tanečníci, ktorí sú na vrchole kariéry a v najlepšej fyzickej forme a ešte nemali čas získať titul.   Obrovským lákadlom bolo aj rozvíjať sa v tanci v zahraničnej komunite – byť na medzinárodnej škole znamená sa každý deň inšpirovať ľuďmi z celého sveta, rôznymi národmi a kultúrami, ktoré so sebou prinášajú iné myslenie v umení a tanci. Počas viacerých skúseností s tancom v zahraničí som si uvedomil, že spojenie tanca z celého sveta búra škatuľkovanie, nálepkovanie a vyzdvihuje radosť, vášeň, hravosť a rôznorodosť v pohybe. Mohol by som pokračovať s ďalšími faktormi ako je väčší dôraz na kreativitu, vlastnú tvorbu a individuálny prístup, ale tu naozaj záleží, aká škola to konkrétne je. Všeobecne však platí toto: ísť študovať na zahraničnú školu väčšinou znamená ísť do prostredia, ktoré je pre teba neznáme. Stretávať sa s ľuďmi, ktorí majú iný „background“. Vytrhnúť sa z úzkeho kruhu ľudí, s ktorými tancuješ a prestaneš byť vnímaný ako umelec, akým si bol doteraz. V podstate začínaš od nuly a keď sa k tomu pridá cudzí jazyk a cudzie mesto, je to často krát vyhodenie mimo komfortnej zóny. To často prináša upokojenie, pokoru, otvorenosť, väčšiu ochotu učiť sa a schopnosť prijímať nové vnemy. To ma vždy lákalo a láka ma to naďalej…

Tanečníci//:

Spunkey je úspešný tanečník, ktorý sa naplno venuje aj iným formám umenia (kamera, réžia, grafika, móda a i.). Reprezentuje česko-slovenskú crew Bachtale Kale Phrala a je súčasťou tanečnej skupiny The Pastels. 

Lucia Gomolová je mladá, talentovaná tanečníčka, trénerka v rôznych sférach tanca a pohybu. Venuje sa viacerým tanečným štýlom a ako študentka trénerstva tanca na FTVŠ sa pohybovo vzdeláva aj po tejto stránke.

Slim Kein/Ladislav Talán reprezentuje Stred Crew a Cool2Rock. Tancuje Breakin´ a študuje Fyzioterapiu, ktorej sa aj profesionálne venuje.

Wavy-P: Je mladý, talentovaný tanečník z Moldavy nad Bodvou, ktorý svojim zápalom a pracovitosťou napreduje šialeným tempom a inšpiruje tak mladú generáciu či slovenskú tanečnú scénu.

Awo je absolventom magisterského štúdia na Katedre tanečnej tvorby VŠMU. Momentálne študuje na SEAD v Salzburgu. Je členom občianskeho združenia MimoOs, zameraného na tvorbu a prezentáciu súčasného tanca. Produkčne sa angažuje organizovaním Oravského festivalu tanca a pohybu „Tanečno” v Námestove.

Ďakujem Spunkeymu, Lucke, Keinovi, Wavymu a Awovi za to, že prispeli aj touto formou do tanca v kontexte vzdelávania.

Chilli. 


Katarína Čillíková (Chilli) – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk