Katka Roháčová je choreografka tanečného klubu NOVUM Topoľčany, ktorý na Slovensku píše svoj úspešný príbeh už 39 rok. V tomto rozhovore sa spolu s Katkou prenesieme do LOS ANGELES, kde sa v lete zúčastnila akcie s názvom DANCE TEACHER SUMMIT.

ČO JE TO VLASTNE DANCE TEACHER SUMMIT (DTS) ?

Ako vyplýva už zo samotného názvu, ide o projekt, ktorý je určený predovšetkým tanečným učiteľom, choreografom či riaditeľom tanečných škôl.

PREČO SI SI VYBRALA PRÁVE DTS ? 

Priznám sa, že tento rok som mala priamy cieľ a to stretnúť sa a zažiť na vlastnej koži tanečnú hodinu pod vedením Marka Meismera. 

BOLA SI TAM PRVÝKRÁT ?

Nie, bol to pre mňa už druhý ročník. Ten prvý som absolvovala minulý rok v New Yorku.

PRE KOHO JE DTS URČENÝ ?

Ako som už spomenula, je určený predovšetkým pre pedagógov tanca a ľuďom, ktorí sa tejto brandži venujú. Zúčastniť sa ho môžu, samozrejme, aj tanečníci, ktorých vek je od 16 rokov vyššie. 

AKÉ SÚ PODMIENKY ÚČASTI? MUSÍŠ SPĹŇAŤ NEJAKÉ ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY ?

Jedinou podmienkou je zaplatiť účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa 3 dni plné tanca, len a len tanca.

AKÝ BOL TVOJ PROGRAM NA DTS?

Na DTS prebiehajú viaceré hodiny súbežne a je na každom účastníkovi, ktoré si vyberie. Mňa zaujali najmä tanečné workshopy, tzv. “movements” zamerané na lyrical jazz či contemporary, ale absolvovala som aj semináre s diskusiami a názornými ukážkami, kde mi nedá nespomenúť napríklad “safe stretching” či  vplyv kreativity do techniky. Bolo však možné vybrať si vyslovene teoretické hodiny ako napríklad “Manažment tanečného rodiča” alebo “Zdravie tanečníka” a podobne.

V ČOM VIDÍŠ NAJVÄČŠÍ ROZDIEL V PREZENTÁCII TANEČNÍKOV MEDZI AMERIKOU A SLOVENSKOM?

V dnešnej dobe sa to vplyvom sociálnych sietí postupne vyrovnáva, nakoľko už aj na Slovensku máme veľmi veľa talentovaných tanečníkov, ktorí možno nemajú taký veľký priestor sa prezentovať ako v Amerike. Hovorím skôr o tanečných štýloch, ktorým sa venujem ja ako je spomínaný jazz, lyrical či muzikálový tanec. Predsa len street dance je u nás viac populárny.

STRETLA SI SA TAM S NIEKÝM, KTO JE PRE TEBA V TANEČNEJ OBLASTI VEĽMI INŠPIRATÍVNY A ZNÁMY MOŽNO AJ PRE TANEČNÚ KOMUNITU U NÁS NA SLOVENSKU ?

Mark Meismer – tanečný pedagóg, ktorého prácu obdivujem už dlho. Na jeho hodine som takmer nedýchala, teda v rámci možnosti udýchať jeho variáciu. Asistovala mu Autumn Miller, ktorú azda ani netreba predstavovať. Jej pohyb je dokonalý v každom detaile! Veľmi inšpiratívna je pre mňa aj Marinda Davis, ktorá mala dokonca aj motivačný príhovor pri otvorení summitu. Okrem toho, že bola choreografkou niektorých tanečných čísel na World Of Dance, jej prístup k nám ako k učiteľom bol neopísateľný. Čo slovo, to myšlienka, motív, sila, cieľ … 

ČO TI DAL DANCE TEACHER SUMMIT ?

Tento tanečný projekt mi dal viac ako som čakala. Jednotliví lektori k nám pristupovali milo, priateľsky, rovnocenne, jednoducho ľudsky. Keďže boli sami pedagógmi, vedeli poradiť, aby naša výsledná práca s tanečníkmi bola k spokojnosti nielen nás, ale samotných tanečníkov. Naučila som sa veľa nového z tanečnej techniky aj tvorby choreografie.

CHYSTÁŠ SA TAM AJ O ROK ?

Priznám sa, ešte som nad tým nerozmýšľala. Rozhodnutie ísť do LA tiež prišlo nečakane.

VIEM, ŽE SI AJ POROTKYŇA NA SLOVENSKÝCH SÚŤAŽIACH. ČO BY SI PORADILA SLOVENSKÝM CHOREOGRAFOM A SÚŤAŽIACIM TANEČNÍKOM ?

Mám slabosť na tanečnú techniku, o tom by vedeli rozprávať moji tanečníci :P. Pri tvorbe aj ja sama vychádzam najmä z toho, s kým pracujem, aby sa im to dobre tancovalo a zvládali to, na čo majú. Ale tým najdôležitejším je podľa mňa to, aby deťúrence tancovali s radosťou a zo srdca, a to všetko ostatné už príde samo. Láska k tancu je to najpodstatnejšie!!

Ďakujem Katka za inšpiratívny rozhovor spoza veľkej mláky. 


Daša Nemcová (Daška) – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk