Napriek tomu, že tanec a výtvarné umenie sú dve rôzne formy umenia, majú niečo spoločné. Oba tieto subjekty majú spoločné už len to, že autori chcú svojim dielom niečo povedať, ukázať. Svoje aktuálne pocity, originalitu, kreativitu, pôvod, atď. My si to možno ani tak neuvedomujeme, ale prepojenie medzi týmito dvomi umeniami je skutočne veľké.

Pablo Picasso- The Dance of Youth

Pozrime sa na to z hľadiska výtvarného umenia (konkrétne maliarstvo) a položme si otázku: „Ako maliar dokáže zobraziť tanec ?“. Ide o to, že väčšina maliarov si ako cieľ kladie zachytiť farbou a tvarom len určité subjektívne pocity, zážitky, to, ako sa človek pokúša vnímať svet, chápať ale i hodnotiť život. Za cieľ teda má v človeku vyvolávať príjemné pocity, hlboké zamyslenie či akúsi atmosféru. Už i v minulosti rôzni známi maliari ako napríklad Degas, Manet či dokonca Picasso spolupracovali s rôznymi tanečnými umelcami. Avšak nie je to také jednoduché ako sa zdá. Maliari musia zjednotiť umenia dvoch protikladných rýchlostí – výtvarné umenie, ktoré je veľmi pomalé a umenie tanca, ktoré sa rôzne mení v závislosti s hudbou. V obrazoch by mal byť predchádzajúci i nasledujúci moment zároveň, má vyžarovať dejom tanca. Zobrazujú teda momenty, ktoré v samotných maliaroch vyvolali akúsi emóciu.

Edgar Degas- Two Dancers on a Stage

A teraz sa na to pozrime z hľadiska tanečníka a položme si takisto otázku: „Ako dokáže tanečník vyjadriť výtvarné umenie?“. Ako som už spomínala vyššie, tanec je umenie, ktorým vyjadrujeme svoje emócie, náladu, ale takisto to prezrádza i niečo o nás. Kto sme, odkiaľ sme a svojou jedinečnosťou dokážeme, že skutočne sme každý predsa len iný. Ako tanečník som sa viac krát zamyslela nad touto zaujímavou otázkou a vždy som prišla na rovnaký záver. Tanečník vie zobraziť rôzne maľby napríklad v líniách (ak sa v obraze nachádzajú), vie zobraziť farby, ktoré obraz obsahuje (teplé alebo studené odtiene vyvolávajú príjemné či chladné
emócie, ktoré vie tanečník zachytiť), rôzne smery, predmety, atď. No a na záver ako skvelú ukážku prepojenie tanca s výtvarným umením prikladám pár videí.

.

1.scéna z tanečného filmu Step Up 4.

.

2. Heather Hansen- The Value of A Line

.

3.Painting with Dance

.

4.Dance Fine Art


Určite by ma potešili aj odozvy, ako vy vnímate prepojenie a ako by ste vy odpovedali na otázku: „Ako by si ako tanečník vyjadril výtvarné umenie?“