Vieme aké to je, keď nás pred akciou zastaví nedostatok financií a musíme si zážitok, na ktorý sme sa tešili, odoprieť.

Nedovoľme, aby sa to tak stalo deťom a mládeži z Centier pre deti a rodiny.

Kontaktovali nás z organizácie Úsmev ako dar a my pevne veríme, že ako komunita dokážeme uskutočniť lepšie leto pre mnoho mládežníkov.

Aj malá suma môže znamenať veľké veci. Dokážeme to kúpou produktu alebo ľubovoľnou výškou príspevku. Bližšie info k poslaniu financii nájdeš tu:

https://www.startlab.sk/projekty/1456-tanec-zivota-tanecny-tabor-pre-deti-a-mladych-dospelych-z-c/

O čo ide a ako vieš pomôcť?

Nápovedu nájdeš aj v tomto videu:

Letný tanečný tábor Tanec života je zameraný na rozvoj talentu detí z Centier pre deti a rodiny, ktoré sa venujú tancu a majú potenciál sa v ňom rozvíjať.

Deti sú síce talentované, no nemajú možnosť sa rozvíjať v oblasti tanca počas školského roka, pretože Centrá pre deti a rodiny nemajú toľko financií aby vedeli uhradiť deťom školné v tanečných súboroch alebo telesách.

Odborný tanečný pobyt prinesie deťom nielen radosť z tanca a skvalitnenie tanečných schopností, ale najmä prehĺbenie pozitívneho vzťahu s sebe samým.

37.ročník Vianočného benefičného koncert Úsmev ako dar 2019

Tanec pre mnohé deti a mladých dospelých v Centrách pre deti a rodiny znamená omnoho viac ako si verejnosť myslí. Je to nástroj cez ktorý mnoho domovákov vyrástlo či už profesionálne alebo amatérsky. Pri tanci nielenže decká cítia bezpodmienečnú slobodu, ale mnohým z nich to svojím spôsobom zachránilo životy. Skrze sebarealizáciu a následný prejav v tanci im bolo prinavrátené sebavedomie a hodnota, ktoré vďaka zlým skúsenostiam stratili.

Zároveň je to pomoc deťom, aby si naplno uvedomovali svoj talent a nadanie, začali na ňom s pomocou lektorov a kamarátov pracovať a postavili tak pevné základy, z ktorých budú môcť čerpať pri dosahovaní vytýčených životných cieľov a snov.

Skvelé vystúpenie: Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar 2019-Cimbal Brothers a tanečníci

Ako použijeme Vašu podporu?

Vyzbierané finančné prostriedky budú využité na pokrytie nákladov na ubytovanie, priestorov na trénovanie a natočenie promo videa pre našich partnerov k eventom a reprezentatívnym akciám občianskeho združenia Úsmev ako dar.

Vďaka vašej podpore budú mať deti a mladí dospelí priestor vyjadriť sa formou tanečného umenia a ukázať svoj vnútorný svet, ale tiež zažiť hojivú silu umenia na vlastnej koži, či presnejšie, na vlastnej „duši”.

Viac info:

https://www.startlab.sk/projekty/1456-tanec-zivota-tanecny-tabor-pre-deti-a-mladych-dospelych-z-c/


Redakcia Tanečnej scény – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk