Existuje veľa rôznych možností ako sa odreagovať, keď pociťujeme stres, nervozitu, alebo keď máme obavy, či nepokoj na duši. Tanec je jednou z tých možností. Je to efektívna forma zbavovania sa nadbytočnej a negatívnej energie, prinášajúca do tela endorfíny, ktoré produkujú radosť a nadšenie. V momente, keď človek začne tancovať, jeho myseľ sa začne postupne dostávať do pokojnejšieho stavu a začína reagovať na pohyby tela. 

Pohyb je magická vec. Je to neopísaťelný pocit pokoja, rovnováhy tela, prepojenia zmyslov a emócií a kontaktu so sebou samým. Každý moment je jedinečný a dôležitý. Nájsť správny kľúč na sebaspoznanie cez pohyb je dosť odvážny krok, no o to viac uspokojujúci, keď sme na správnej ceste. Terapia pohybom alebo pohybová terapia je fascinujúca metóda, ktorá pomáha ľuďom v rôznych životných situáciach. Sústredí sa na sebareflexiu, objavovanie kreativity, na pochopenie a  vyjadrovanie emócií, pomáha nájsť to niečo špeciálne čo bdie v každom z nás. Je to veľmi špecifická metóda a pýta si svoj čas. Je dôležité, aby si každý človek vzal dostatok času na zamyslenie sa a dôkladne si uvedomil, ktorou cestou sa chce uberať. Ako každá iná terapia, aj terapia pohybom si žiada trpezlivosť a odvahu. 

Gabi Dedicova, foto:Angelica Bueno

Podelím sa z osobnej skúsenosti. Pred pár mesiacmi, v čase, keď sa pandémia začala šíriť svetom a vzbudila veľa neistoty a strachu, som mala možnosť zapojiť sa do skupinovej terapie pohybom. Mala som v sebe veľa neurčitého pocitu, hnevu, nervozity, obáv, a všetko naokolo ma iritovalo. Potrebovala som nejaké rozptýlenie, niečo pri čom zabudnem na realitu a kde sa dokážem úplne odreagovať. Našou úlohou bolo natočiť krátke video, v ktorom sa hýbeme akokoľvek chceme, bez hudby a v akomkoľvek prostredí. V malej skupine ľudí sme sa stretávali raz za týždeň na online meetingu a diskutovali o tom, aký sme mali týždeň, čo nás motivovalo, nahnevalo, vyhecovalo, potešilo, čo sme cítili keď sme sa natáčali a čo sme vnímali pri pozeraní videí druhých. Všetky podnety boli vítané, nikto nemal potrebu kritizovať, každý bol rovnocenný a oceňovaný za svoj osobný vývoj. Naším cieľom bolo spoznávať seba, pohyb, vnemy, emócie, prostredie, priestor, a druhých. 

Ako podpornú metódu sme využívali Labanovu metódu, ktorá nám slúžila na určovanie cesty pre každého jednotlivca. Labanova analýza je metóda, ktorá vyjadruje pohyby človeka cez štyri elementy, telo, silu, priestor a čas. Každý element je špecifický a aplikuje sa pri pozorovaní pohybu človeka. Študovali sme fyzické zmeny tela, keď sa hýbe, ako sa emócia prepája pri zmene nálady, či aká môže byť intenzita pohybu. Bola to zaujímavá cesta spoznávania vlastnej tvorivej schopnosti. Ako ďaleko sa dá zájsť, keď máte podporu druhých? Ďaleko! Pretože všetky nezrovnalosti či neistoty samého seba nahradili podporné a pozitívne komentáre, návrhy na zlepšenie vyjadrovania pocitov a pohybov v daných podmienkach, podpora a láskavé slovo, a maličkosti, ktoré často prehliadame. Je dôležité nájsť okolo seba ľudí, ktorí nám pripomenú prečo sme unikátni. A samozrejme je dôležité, aby sme aj my sami uznali, keď sa cítime dobre a chceme sa podeliť so svetom.

Old Finsbury Town Hall, Londýn

Sebadôvera, sebapochopenie a sebareflexia hrajú veľkú rolu v tomto procese. Pohybová terapia má čaro, ktoré je naozaj ťažké vyjadriť slovami, lebo je to veľmi hlboký a dlhotrvajúci zážitok. Človek sa ocitne v „boji“ sám so sebou, a s emóciami, ktoré je niekedy dosť náročné dostať von. Počas tejto tanečno-terapeutickej skúsenosti som sa naučila vyrovnávať sa so svojimi chybami a nedostatkami, byť otvorená novým možnostiam a vplyvom, a počúvať svoje telo, priniesť mu dostatok radosti a naplnenia.  Aj napriek tomu, že tanec je súčasťou môjho každodenného života, táto skúsenosť mi dala veľmi veľa. Naďalej pokračujem v osobnej terapii cez pohyb a aplikujem všetky znalosti a postrehy, ktoré mi boli poskytnuté na ceste za sebapoznaním. 

Ak máte záujem preštudovať si viacej o Labanovej teórii, www.labanbratislava.sk ponúka priestor a vysvetlenie ako funguje a aké sú možnosti zapojenia sa pre tanečníkov aj širokú verejnosť. Na ich stránke sa dozviete informácie o workshopoch, vystúpeniach a samotnom výskume. K dispozícii je aj knižná publikácia s DVD pre pedagógov, Kreatívny tanec, v ktorej autorky Marta Poláková a Markéta Pucová prinášajú nápady na kreatívnu výučbu tanca, ako spolupracovať so žiakmi, ako ich motivovať k rozvoju ich pohybu. 

Tanečno-pohybové terapie sú dostupné aj na:
www.terapeutika.sk/ponukame/tpt/  
www.tanecno-pohybova-terapia.sk/  
www.balancelife.sk/koncentrativna-pohybova-terapia


Gabriela Dedicová (Gabi) – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk