Od září roku 2020 se jezdím každý den vzdělávat do Visage du Monde v Cergy. Informace, nástroje vzdělávání, přenos kultury, estetika, kulturní podnikání, historie, kamarádi, učitelé, umělecké vzdělávání, oddanost kultuře a profesionalizace. To vše a nejen to je pro mě teď CFD ON2H vzdělávací program PASSEUR CULTUREL. 

Máme hodiny od pondělí do pátku od 9:30 do 16:30 kromě středy, kdy máme odpoledne volno. Dopoledne máme praktické předměty Pop, Lock, Hip Hop, Break, House a odpoledne teoretické (hudební tvorba, historie Hip Hopu, anatomie těla v pohybu a další). Za první semestr máme praktické zkoušky 14.01.2021 v podobě Hawks Method ze všech praktických předmětů a v prosinci 2020 jsme vykonali zkoušku z historie Hip Hopu, anatomie lidského těla, hudební tvorby a z pedagogiky tance. Je nás ve třídě celkem 18.


Následující rozhovor jsem vytvořila v listopadu s Physs, mým novým učitelem. Rozhovor proběhl ve francouzštině, přeložila jsem ho do češtiny. Rozhovor bude součástí mé magisterské práce na Univerzitě Paris 8, kterou budu obhajovat na konci školního roku 2021. Závěrečná práce (studia Umění – Tanec) se zabývá vzděláváním v Hip Hopu. Příjemné čtení.

Ⓒ Raul Sampaio

Jaká profesionální hip hopové vzdělávání podle tvých znalostí v Paříži existují ?

Jako hip hopové vzdělávání v Paříži existuje Flow Dance, Paris Dance School, Juste Debout School, Thony Maskot School, AID (mezinárodní taneční akademie, CFD Center de Formation Danse v Cergy , pak Yudat School. To jsou zhruba školy, které znám.

Kdy a jak jste se dostali k CFD Center de Formation Danse v Cergy?

Přišel jsem k tomuto multidisciplinárnímu vzdělávání CFD asi před deseti lety. Dostal jsem  návrh převzít program tanečních vzdělávání, která dříve řídil bývalý tým a poté převzal nový tým, který hledal učitele Hip Hopu a protože jsem byl ze Cergy, voilá. Takže jsem začal v letech 2010, 2011.

Poté, co jste před třemi lety vyvinuli tento vzdělávací program Passeur Culturel (kulturní mediátor), a je pokračováním školení, které jste zahájili před deseti lety?

Není to kontinuita, ale je to jen myšlenka, mysleli jsme na vzdělávací program v Hip Hopu, ale ne na obor pro interpreta, protože pro tanečníky interprety už je hodně vzdělávání, tak jsme mysleli  jít ještě dál, jít více do dimenze předávání. Tak se postupně zrodila myšlenka programu kulturních facilitátorů, a to díky projektu, který jsme provedli s městem Cergy, který se jmenoval Recherche Action a přesně o tom to bylo – Jak vyvinout Centre de Formation de Danse CFD tak, takže to byla cesta.

ROZVRH 
N1 = 1. ročník, N2=2.ročník

Můžeš popsat tento vzdělávací program kulturního pasáka Cergy ON2H, jaké jsou jeho cíle a jaká je jeho logika výuky?

Obor Passeur Culturel od Cergy ON2H je tedy vzdělání věnované tanečníkům, kteří již mají jistou úroveň a předpoklady a přicházejí hledat k nám hledat dovednosti v různých sektorech oblasti vzdělávacího procesu, v oblasti kulturní politiky a kulturního managementu, umělecké tvorby.  Právě to by dnes umožnilo absolvovat diplomovaný program na podporu profese učitele tance  Hip Hopu, protože neexistuje DE (Diplome d’Etat = státní diplom) a co jsme si mysleli bylo to, že ještě před DE by měl existovat zprostředkovatel, a proto jsme vymysleli, toto vzdělání, které bude do konce roku ekvivalentní BAC + 2 (maturita a dva ročníky univerzity).

Proč bylo program nastaven takto? Proč jste například rozdělili Hip Hop a Break na dva různé kurzy a proč musí tanečník HH nebo tanečnice HH zvládnout základy popu, locku, housu a  hip hopu?

Především jsme valorizovali těchto 5 disciplín, ať už je to House, Hip Hop, a když řeknu Hip Hop, je to volný styl Hip Hop, Funk styly Pop  a Lock a taky Break. Bylo pro nás důležité, aby první ročník měl foundations těchto základních disciplín a zejména  jejich zvládnutí. Break a Hip Hop jsme rozdělili přesně tak, aby každá disciplína měla svůj čas a prostor.

Pro některé tanečníky, jako je Mistr Wiggles, dělení Break a Hip Hop nedává moc smysl, tobě ano?

Je to jen to, že ve Francii je volný styl Hip Hopu sám o sobě disciplínou, ale to neznamená, že oddělíme ducha Hip Hopu od Break a nazpět. Break je duchem Hip Hopu, chceme valorizovat tanečníky Hip Hopu a jejich disciplíny. Aby se mohli v konkrétním  čase programu věnovat své disciplíně.

S jakými kritérii jste vybrali účastníky následujícího a předešlých dvou ročníků? Myslíš si, že je důležité, aby studenti dělali battly a proč?

Děláme konkurz, podmínka pro vstup na školu je projít konkurzem, což nám umožňuje stanovit předpoklady, jako je zhodnocení úrovně, pod kterou nemůžeme jít dolů, abychom si tento vzdělávací obor mohli nárokovat. Znamená to, že se nesnažíme vytvořit tanečníky interprety, ale již musíme mít tanečníky, kteří interprety již jsou a kteří jsou v interpretaci, mají znalosti o technikách  a mohou jít k mistrovskému zvládnutí těchto technik. Požadujeme předpoklady těchto lidí, těchto potenciálních studentů. To, jestli dělají battle, je docela dobrá věc, protože improvizace je jedním z klíčů k pochopení ducha Hip Hopu, i problémy Hip Hopu. To znamená konkurence. Soutěž proti ostatním, ale také proti sobě samému. Dnes nemáme vzdělání ekvivalentní D.E. (státem uznávaného vzdělávacího programu) na propagaci nebo standardizaci konkrétního tance Hip Hopu. Účelem programu je vybudování mediátora nebo kulturního facilitátora a zachování jeho celistvosti, celistvosti v tom, čím je, v čem je, aby mohl přijít se svými zavazadly, svou vnitřní cestou a on jen hledá dovednosti. Tady přichází, aby na v tomto programu získal dovednosti. Nepřišel sem stát se tanečníkem. Voilá.

Ⓒ Kač Summer

Jak se podle vás tato škola liší od ostatních tanečních akademií v Paříži, například se školou Juste Debout? Jaké jsou společné rysy a rozdíly?

Rozdíl je v tom, že neděláme stejnou práci, protože nejsme na stejném místě. Naším zájmem je být skutečně v klíčovém bodě porozumění předávání informací nebo pro vývoj v kulturním prostředí. Možná jsou to věci, které se dělají i v jiných školách, ale možná více přízemě. My si za tím stojíme a dnes máme certifikované dvouleté vzdělávání s diplomem na konci roku s ekvivalencí BAC + 2 a možností propojení s univerzitním kurzem, něco, co dříve nebylo možné a co není možné s jiným vzděláváním z hip hopového prostředí v Paříži.

Můžeš mluvit trochu o historii tohoto vzdělávání ve vztahu k Visage du Monde, městu Cergy a ministerstvu kultury? Od koho vznikla myšlenka vytvořit toto školení, z jakého důvodu a jak a kým byl učitelský tým vybudován?

Tento program se zrodil především z vůle týmu, s podporou města a především z pohledu ministerstva kultury na experiment. V zásadě se jedná o experiment, který byl proveden, ale který se ukázal být stoprocentně platným, ve skutečnosti legálním, stoprocentně koherentním a s celým týmem CFD a ON2H k dispozici, kteří právě dokončili práci komunikace mezi institucí, tedy ministerstvem a komunitou Hip Hopu. Dnes, pokud se podíváme na ministerstvo a dokonce i na dotaci od ministerstva, je to proto, že ministerstvo tento vzdělávací program vidělo a schválilo. Jako celek byl soudržný, inovativní a vyplňuje nedostatek, který ve Francii hodně přetrvával při vzdělávání Hip Hopu, nikoli ohledně vzdělávání interpetů, ale vzdělávání pedagogů. Je to celé město, celé teritorium, které stálo za Physs, Gator, Camille, stejně jako celý tým ON2H, ale také tým Visage du Monde, tým radnice Cergy, kulturní centrum, kteří nás podporovali a financovali tento program. I dnes je školení považováno za službu, nikoli za obchod. Podívejte se tedy na to, že to má velký rozdíl od jiných škol v Paříži. Školy v Paříži jsou založeny na podnikání, existují u nich peněžní toky, ale zde jde o veřejné peníze, které jsou znovu investovány do služby pro komunitu.

Ⓒ Kač Summer

Ve vztahu k prezidentovi školy …

Je prezidentem ON2H. Není to prezident školy.

ON2H (Organisation Nationale du Hip Hop) není totéž jako naše škola?

Ne, ve skutečnosti jde o partnerství. Jedná se o partnerství, ale škola je založena pouze na partnerství ON2H. Máme další partnerství, další lidi, kteří nejsou z ON2H, ale jsou v programu: Laura, Stale, Lou, Alice, Anne, DJ Stresh, Nelly, Irene, Helene. Zde máme několik lidí, kteří věří ve vzdělávací projekt, ale nejsou nutně spojeni s ON2H. Výcvik je ve skutečnosti založen na partnerství města, týmu centra tanečních formací ve Visage du Monde a ON2H. ON2H poskytuje sadu profesionálních tanečníků zajišťujících technické lekce.

Jaký je podle tebe problém nebo jaké jsou největší problémy ve vztahu k přenosu Hip Hopu ve formálním prostředí, jako je Visage du Monde? Jak jim toto vzdělávání odpovídá? Jaké jsou jeho limity? Co byste na tom možná změnili a proč?

Největším zájmem je ochrana prostředí, rituálů a praktik hip hopových tanečníků. Toto vzdělávání odpovídá potřebám hip hopových tanečníků.  To, co bych dnes chtěl jednoduše změnit, je možná kapacita přijímání, náš přijímací potenciál, možná mít více zaměstnanců, kteří nám v budoucnu pomohou s každodenní výukou, možná více partnerství, které nám také pomůže finančně tento projekt realizovat a proč jej nevyužít na národní a mezinárodní úrovni.

Proč je název vzdělávacího programu Passeur Culturel – kulturní pasák (aka zprostředkovatel) a ne Pedagog hip hopových tanců?

Vzhledem k tomu, že kulturní zprostředkovatel zahrnuje jak pedagogiku, tak uměleckou tvorbu, obě zapojení do kulturního hip hopového prostředí, jde zde o mnohem víc než o pouhé školení pedagoga. Zahrnuje koncept kulturního facilitátora a kulturní facilitátorky. Jedná se o kulturní předávání a tento program existuje právě pro to, aby poskytl konstruktivní vzdělávací nástroje a podporu.

Ⓒ Kač Summer

Je pro vás důležité získat status D.E. (státní diplom) pro účastníky kurzu?

Ano, je důležité, abychom tuto certifikaci mohli dostat, protože by díky ní bylo také možné například podpořit sladění platu, přestat platit na směny a díky certifikacím nebo diplomu zítra můžeme uvažovat o profesionální kariéře na konzervatoři, v taneční škole, protože hip hopoví tanečníci nejsou z institucionálního hlediska bráni vážně. Nejsme učitelé tance, protože nemáme diplom. Potřebujeme ho nutně? Ne, protože jsme vždy věděli, jak trénovat bez diplomu, ale kromě toho, že dnes nemůžeme dělat kariéru a ani podporovat mladé lidi, aby se vydali na kariéru zprostředkovatele nebo učitele tance v Hip Hopu bez diplomu nebo v každém případě bez kvalifikace, což má za cíl odpisování tanečníka. Tanečník, který cestuje do zahraničí a dělá workshopy v zahraničí, je v pořádku, ale jakmile si ve své vlastní zemi nemůže vydělávat na živobytí, nemůže přispívat na svůj důchod, nemůže žádat o byt. Nebo v každém případě jestli může, tak s obtížemi. Je nutné, aby to sladilo výplatní pásky a přerušovanost není nutně něco, co by usnadnilo žádost o jakékoliv financování.

Co pro tebe znamená “profesionalizovat se” v hip hopu a jaké jsou obtíže profesionalizujících se hip hopových tanečníků?

Stát se profesionálem znamená mít profesionální svědomí, smysl pro zodpovědnost a především předvést svůj talent, předvést své dovednosti a jít za odměnou, za vykonanou práci, profesionalizovat Hip Hop také dává potenciální pracovní schůzky pro tanečníky. Práce v company je dobrá, ale pokud nemůžete na tourné, je to na nic, dávat lekce je v pořádku, ale pokud nemáte kvalifikaci k zaplacení, naštve to. Souvisí to s tímto typem problémů a s profesionalizací, což neznamená, že peněžní aspekt je aspekt odpovědnosti, který dnes máme, pokud se cítíme být členy kultury. Takto budeme moci tuto kulturu oživit, ať už v kulturní podniku nebo v kulturním podnikání. To jsou věci, které hledáme při příchodu na tento vzdělávací obor. Hledáme tedy nejen profesionalizaci, ale také vyhlídky na rozvoj této kultury. To je to, co hledáme.

Myslíš si, že ženy mají ve světě Hip Hopu stejnou příležitost profesionalizovat se jako muži a proč?

No ano, úplně. Nedělám žádný rozdíl. Od okamžiku, kdy člověk počítá s tím, že mezi kompetencemi barva, náboženství, pohlaví už nemají co dělat,  pro mě, muž nebo žena, je zde místo pro každého. Je to jen příběh touhy, kompetencí a rozhodnutí.

Ptám se také proto, že učitelé, které máme v programu  nebo které vidím na jiných akademiích, jsou hlavně muži.

Je to jen to, že … je to buď otázka volby nebo dostupnosti, ale je pravda, že je zde prostor pro každého. Je pravda, že máme velmi málo tanečnic v klíčových pozicích. Máme mnohem více mužů, kteří učí, než ženy, ale to neznamená, že nemůžeme žádné najít. Existují některé, jen musí být mnohem viditelnější.

Skutečnost, že ženy nejsou příliš v těchto klíčových pozicích, myslíš si, že to může souviset s určitou hierarchií, která v tomto prostředí existuje?

Myslím si, že to stejně zůstává velmi macho kulturou, protože právě vzděláváním můžeme každému přinést kompetence stejným způsobem a trochu prolomit logiku, myslím. Můžeme velmi dobře vidět paritu ve vzdělávání, ale je to jen to, že pro mě to zůstává otázkou volby. Je pravda, že to je dlouhá debata, i tak je to debata, je to…

Ⓒ Raul Sampaio

Komplexní?

Není to složité, je to jen pozorování reality, je to … chtějí tanečnice být ve vzdělávání, nebo v tvorbě? Kdo dává lekce… jestli je nějaké sčítání, ale je to jen to nebo kombinace okolností, ale ve skutečnosti chybí touha a já zjišťuji, že by to bylo dokonce nutné.

Stále zjišťuji, že v historii a historii Hip Hopu je obecně jen velmi málo ženských příkladů, že?

Ano, ale v každém případě, jde o celou historii světa, ať už v malbě nebo ve fotografii, jde o nedostatek reprezentativnosti. Existují, ale stále je to tato patriarchální společnost. Jsem úplně stoprocentně za tím, aby se to změnilo. Potřebovali bychom více žen v klíčových pozicích.


Kateřina Kračmanová (Kač Summer) – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk