Slovensko je plné skvelých tanečníkov, z rôznych tanečných štýlov, ktorí sú svetové kapacity, veľké osobnosti a v neposlednom rade profíci. V tejto sérií sa s nami podelia o ich krok alebo prvok, jeho variácie a samotné sebavyjadrenie v tanci.

Projekt Show Your Step bude vďaka videám, ktoré (nie len za kamerou) spracováva Luc Melcerová, sprevádzateľom po rôznorodosti pohybov a miest. Koncept vznikol na základe idei Skaji. Skaja sa pričinila o zloženie zoskupenia, vzhľad a grafiku videa.

@lucmelcerova

Ako prvý naše pozvanie dostal Lukáš Karban, no pre Tanečnú scénu uvidíš v premiére kapacitu Katarínu Matúšovú. Jej zvolený koncept je: falls&rolls. V krásnom priestore ZOYA Galery/ZOYA Museum sa viac ako vyníma. ?

Nedelím to na profesiu a voľný čas, nazvala by som to súzvukom.

Katarína Matúšová

KATARÍNA MATÚŠOVÁ

Katarína Matúšová, temperamentný tanečník, progresívny pedagóg a rozvíjajúci sa choreograf. Miluje spontánnosť, živelnosť, ale súčasne ladnosť a krehkosť pohybu. Tanec je pre ňu paralela života s rovnakými princípmi fungovania, súladu a nesúladu. Katarína vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave, v odbore zameranom na pedagogiku moderného a súčasného tanca. K jej zahraničným skúsenostiam patrí štúdium vo Viedni, v portugalskom Porte, či v USA. Je držiteľkou Fulbright štipendia, ktoré jej umožnilo ročné pôsobenie v Movement Research v New York City v oblasti výskumu a vzdelávania súčasného tanca a jeho foriem. Katarína je jednou zo zakladateliek Move-you, občianskeho združenia zameraného na autorské projekty v oblasti súčasného tanečného umenia. Jedným z nich je edukatívny intenzívny program Move You Camp, ktorý sa zameriava na súčasný tanec, interpretáciu a tvorbu a nedávno odpremierované autorské tanečné predstavenie Ženy 2020. Ako tanečný pedagóg pôsobí na Konzervatóriu Bratislava od roku 2014, tiež spolupracuje s tanečným súborom Moving Souls a mnohými ďalšími. K jej skúsenostiam patrí aj pôsobenie v muzikálových predstaveniach Novej Scény ako Rómeo a Júlia, Mačky, Cigáni idú do neba, Hairspray.
Tiež v muzikáloch ako Ôsmy svetadiel, Atlantída z produkcie Jan Production. A skúsila si aj divadelné dosky Diavadla A. Bagara v muzikáloch Tisícročná včela a Polovanie pápež. Má rada nové výzvy, ktoré ju posúvajú vpred. Preto rada obohacuje svoju interpretačnú a pedagogickú prax o rôzne pohybové systémy a metódy ako yoga, bojové umenia, rôzne
typy športov a tiež somatické metódy a prácu s telom. Jej ďalšie kroky smerujú k projektom podporujúcim rozvoj tanečného vzdelávania, umeleckej tvorby a v neposlednom rade chce tancovať, tvoriť a odovzdávať svoje skúsenosti ako i radosť a lásku k tancu.

@lucmelerova


Katka: „Tanec v mojom živote je asi ako pre každého tanečníka neodmysliteľnou súčasťou. Nedelím to na profesiu a voľný čas, nazvala by som to súzvukom. Často sa mi stáva, že ani nehovorím, že idem do práce, ale idem do „školy“, idem na sálu, idem do divadla, mám skúšku..alebo podobne. Nenazývam to slovom „práca“ , lebo pre mňa je to môj život a
tak to proste je. Teší ma to, ale samozrejme je za tým drina, neskutočné odhodlanie, bez ktorého by to nešlo a tolerantný partner a rodina. Prostredníctvom tanca som sa naučila aj zručnosti, ktoré využívam v bežnom živote, v podstate tanec ma formoval a formuje počas celého života. Vďaka tancu som tiež veľa cestovala, naučila sa byť otvorená a
vnímavá, a tiež sa stále spoznávam a pracujem vedome so svojou osobnosťou. Vďaka tancu som spoznala mnoho výnimočných ľúdí, umelcov, priateľov. Vďaka tancu neustále prekonávam rôzne výzvy, idem často za komfortnú zónu a učím sa neustále nové veci.
Tým je to pre mňa vždy zaujímavé a preto ma to asi ešte neomrzelo. Stalé hľadám a objavujem a to odporúčam všekým v akejkoľvek profesii.
V tanečnej ukážke som využila pohybové elementy falls&rolls a ich obmeny, pretože sú pre súčasný tanec veľmi príznačné. V tréningu sa tanečníci učia veľa pracovať s podlahou cez rôzne druhy rolovaní, prevalov, pádov a sklzov, tiež cez rôzne prechody na podlahu a späť do stoja s minimálnym úsilým. Ja veľmi rada využívam vo svojich tréningoch práve prácu s podlahou a fyzicky, respektíve silovo náročnejší pohybový materiál, rada pracujem s momentom alebo lokomočným a viazaným pohybom a to mi práve rolovania a prevaly poskytujú. Súčasný tanec poskytuje veľmi komplexný pohľad na pohyb cez funkčnosť, s ktorou pracuje a to ma fascinuje. Tiež rôznorodosť vplyvov naň je veľmi pestrá a preto verím, že si súčasný tanec nájde postupne viac a viac fanúšikov.“

No a na záver.. Katke veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu!

Viac skvelého tanečného obsahu nájdeš na našom Instagrame, Facebooku alebo Youtube.


Kristína Gromová (Skaja) – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk