Tanec je v našej mysli často emotívnou záležitosťou, ktorá pozostáva z pozitívneho, spontánneho pohybu alebo športového výkonu, ktorého jediným cieľom je čeliť fyzickým limitom nášho tela. My ako tanečníci sa celý život učíme, nielen teoreticky, ale i praxou. Každý z nás bol zo začiatku naprogramovaný do akéhosi sveta vzorov, pravidiel, zvykov a tradícií. Vedieť do akej strany sa posunieme, akou nohou kam a kedy stúpime, ktorú ruku zdvihneme, na ktorú dobu čo spravíme.

Ako tanečníci sa postupne naučíme oddeľovať svoje pravé „ja“ od tela. Naše telá premieňame na nástroje pre nápady, vieru alebo na výrazy z vonkajšieho prostredia, či už je to choreograf alebo učiteľ. Nájdeme však takto slobodu alebo samých seba?

Mať moc nad svojím telom

Popri čítaní mnohých článkov som si zapamätala jednu veľmi dôležitú vetu: ,,Zvyknite si porušovať návyky. Preukážte, že máte nad svojím telom moc.“ Týmto som si začala tanec všímať a pozorovať inak na vlastnom tele, ale i na iných tanečníkoch. Tie najjednoduchšie bežné pohyby, gestá a kroky môžu sprostredkovať širokú škálu rôznych textúr, vnemov a pocitov. Tancom, vyjadrovaním rôznych pohybov, sa vieme nachvíľu zbaviť našich negatívnych myšlienok alebo posunúť naše myšlienky na inú úroveň. Ako sa ľudovo povie, tancom si vieme „prevetrať“ hlavu. Týmto sa posúvame vpred. Nielen tanečne, ale i naším myslením.

Prináša tanec slobodu myslenia? © Miloš

Skúste sa niekedy zastaviť a spýtať samých seba: Načo som práve teraz myslel? Myslel som na to, ako tancujem, alebo mi práve tanec umožňoval myslieť? Prináša mi tanec slobodu myslenia? Koľkokrát vám povedal váš učiteľ: ,,Príliš premýšľaš o krokoch! Precíť to, čo robíš!“ V tej chvíli sme možno zmätení, pretože ako tancovať bez toho, aby sme na to mysleli?

Tanec je pohyb a emócia. Myslíme na pohyby, neskôr sa naučíme cítiť emócie bez myslenia. Naše telá sú primárnymi nástrojmi, pomocou ktorých absorbujeme, destilujeme a vyrábame myšlienky, ktoré sú nehmotné a pominuteľné. Ale pritom sme považovaní za vysokých umelcov. A práve naša vysoko trénovaná schopnosť kombinovať fyzické a mentálne myslenie robí tanec nielen možným, ale aj silným.

Činnosť mozgu pri tanci

Mnohé štúdie poukazujú na to, ako hlbšie porozumenie tanca pomáha obnovovať radosť a prináša stabilitu v problémových životných situáciách. Nie nadarmo sa hovorí, že fyzická aktivita má priamy pozitívny vplyv na pamäť, koncentráciu a správanie sa v kolektíve či skupine.

Vedci z University of Houston a School of Theatre, Dance, and Performance Studies zistili, že tanečníci používajú viac častí mozgu súčasne, vrátane tých, ktoré sa podieľajú na rozhodovaní vyššieho rádu, ako aj časti, ktoré zohrávajú úlohu pri kontrole a plánovaní pohybu. „Toto nám dáva fantastický pohľad na to, ako tanečníci myslia, keď sa svojím spôsobom vyjadrujú.“ Štúdia skúmala päť skúsených tanečníkov, ktorí boli požiadaní, aby vykonali tri činnosti: urobiť pohyb bez konkrétneho zámeru; premýšľať o tanci spôsobom, ktorý vyjadruje konkrétnu kvalitu, ako je ľahkosť alebo sila; a tancovať spôsobom, ktorý vyjadruje konkrétnu kvalitu.

Naše telá sú nástrojmi, pomocou ktorých absorbujeme, destilujeme a vyrábame myšlienky. © Modžo

V prvom štádiu, ktorý sa pohyboval bez zámeru, bola najaktívnejšou oblasťou mozgu senzorická motorická sieť. To sú oblasti zodpovedné za „automatické“ pohyby, ako sú napríklad chôdza alebo rozprávanie, ktoré si zvyčajne vyžadujú malé alebo žiadne vedomé myslenie. V druhom štádiu premýšľajúcom o expresívnom tanci boli najaktívnejšími oblasťami prefrontálna kôra a ďalšie oblasti zapojené do plánovania a rozhodovania. V treťom štádiu boli aktívne siete myslenia aj zmyslového pohybu.

Myslenie v tele

Tanec je našou fyzickou praxou našej nezávislej a kritickej reflexie – o nových, prijatých nápadoch, formovaných, zaužívaných návykoch, o základných hodnotách a viere, ktoré zastávame – nielen o tanci, ale aj o tom, čo to znamená byť prosperujúcim človekom. V tomto okamihu si uvedomíme, že naše tanečné a vedecké vzdelanie sa zlučuje a stáva sa neoddeliteľnou cestou skúmania našich myšlienok o osobnosti a dobrom živote. Súčasný tanec už neslúži iba ako metafora myslenia, ale prezentuje sa skôr ako zmyslové a intelektuálne myslenie v tele. Tanec je teda akýmsi poznaním, na základe ktorého možno človeku lepšie porozumieť.

Na záver by som iba dodala, že tanec a umenie nie je len pre vyvolených, talentovaných ľudí, ale práve naopak. Umenie a tanec by mali byť dostupné pre všetkých, aby kvalitne formovali každého jednotlivca, pretože ich dôsledky na kvalitný rozvoj sú nepopierateľné.


Sára Mišovičová (Sára Alex) – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk