V šiestom dieli Show Your Step sa ponoríš do klasického tanca vďaka koncepu Port de bras a baletke Nine Ilievovej. Čo to sa dozvieš aj o histórii klasického tanca a o tom, ako sa stať profesionálnym tanečníkom baletu.

Prečo vznikol projekt Show Your Step? Slovensko je plné skvelých tanečníkov z rôznych tanečných štýlov, ktorí sú svetové kapacity, veľké osobnosti a v neposlednom rade profíci. V tejto sérii sa s nami podelia o svoj krok alebo prvok, jeho variácie a samotné sebavyjadrenie v tanci.

Projekt Show Your Step je vďaka videám, ktoré (nielen za kamerou) spracováva Luc Melcerová, sprevádzateľom po rôznorodosti pohybov a miest. Koncept vznikol na základe idey Skaji. Skaja sa pričinila o zloženie zoskupenia, vzhľad a grafiku videa. Predošlé diely Show Your Step nájdeš tu.

Klasický tanec a tóny Bachovho C Major Prelude podčiarkla galéria White & Weiss Gallery na Grösslingovej ulici v Bratislave. Ďakujeme!

O Nine

Nina sa k baletu dostala pomerne neskoro – až v desiatich rokoch, zato divadlo ju lákalo odmalička. Od prvého ročníka základnej školy chodila na hudobno-dramatický krúžok a do klubu modernej gymnastiky. Na oboch krúžkoch si vedúci všimli nadanie na pohyb, muzikalitu, ale aj pohybovú pamäť. Hosťujúca „trénerka“ baletu jej po jednom letnom sústredení modernej gymnastiky odporučila prihlásiť sa na Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej. Hoci spočiatku Ninini rodičia neboli o tomto „nápade“ celkom presvedčení, nakoniec Ninu podporili, privolili a na konzervatórium bola prijatá.

Objavila tam rôzne druhy tanca, okrem klasického (balet) aj ľudový, charakterový, moderný (jazz, techniku J. Limóna, súčasný tanec a pod.) a mala možnosť už od prvého ročníka stáť na javisku Slovenského národného divadla vo viacerých predstaveniach (Spiaca krásavica, Luskáčik, Korzár a i.). Počas štúdia na konzervatóriu sa zúčastňovala rôznych letných workshopov a tanečných škôl. Okrem iného kurzov v English National Ballet School v Londýne a Ballet Masterclasses Darii Klimentovej v Prahe. Za zdokonaľovaním sa v technike klasického tanca sa skrývajú hodiny driny, potu, sĺz, drilovania presných pohybov, ale aj pocitu šťastia, eufórie a zadosťučinenia.

Nina Ilievová v priestoroch White & Weiss Gallery © Luc Melcerová

Po ukončení tanečného konzervatória nastúpila Nina na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Počas štúdia strávila jeden semester na Akademii múzických umění v Prahe, kam sa po čase vrátila a účinkovala v muzikáli Romeo a Julie. Vďaka VŠMU sa tiež zúčastnila stáže v Škole klasického baletu v Moskve a tiež výskumného pobytu na School of American Ballet v New Yorku.

Po ukončení vysokej školy sa jej podarilo zúročiť roky štúdia klasického tanca a nastúpila do angažmánu v Štátnej opere v Banskej Bystrici ako členka baletu. Splnila si tak sen stáť na javisku v rôznych operetných, baletných, muzikálových, operných a v neposlednom rade tanečných predstaveniach.

Má tiež viacero pedagogických skúseností v rôznych baletných štúdiách a ZUŠ, ako pedagóg viackrát hosťovala aj na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, ale doučuje aj súkromne. Momentálne stále pôsobí v Štátnej opere v Banskej Bystrici a je doktorandkou na VŠMU.

Vznik a vývoj baletu

Balet je považovaný za najprepracovanejší špecifický pohybový systém a toto slovo môžeme vysvetliť dvomi spôsobmi. Je to druh tanca (i keď my „baleťáci“ ho nazývame skôr klasickým tancom, nie baletom) alebo tak môžeme pomenovať súbor alebo zložku v divadle (ako napr. Balet Štátnej opery). My sa ale poďme pozrieť na prvý význam.

Nina Ilievová v priestoroch White & Weiss Gallery © Luc Melcerová

Počiatky baletu datujeme do druhej polovice 16. storočia. Za vznik baletu sa považuje rok 1581, v ktorom vznikol v Paríži Ballet Comique de la Reine (Kráľovnin veselý balet). Spájal sa v ňom spev, recitácia a tanec. Preskočme do roku 1661, keď vznikla Kráľovská akadémia tanca na dvore Ľudovíta XIV., ktorý bol veľkým milovníkom tanca (môžeme ho poznať aj ako Kráľa Slnko). Na tejto akadémii sa vychovávali profesionálni tanečníci a dohliadalo sa na úroveň dvorských tancov.

Veľakrát prevláda mylný názor, že klasický tanec je „zastaraný“ a nemení sa, no opak je pravdou.

Nina Ilievová

Balet veľmi dlho neexistoval ako samostatné predstavenie, ale vždy ako súčasť opier na pobavenie divákov aj medzi dejstvami. To zmenil až Jean Jacques Noverre v 18. storočí, ktorý ako prvý vytvoril tzv. dejový balet a Carlo Blasis v 19. storočí. Môžeme hovoriť o romantickom balete, tzv. ballet blanc nazvanom podľa bielych tylových sukní tanečníc. V tomto storočí sa prvýkrát objavila dnes hádam najznámejšia tanečná obuv – špičky.

Ako každá technika, aj klasický tanec má svoje princípy, ktorými sa riadia jednotlivé cviky. Medzi ne patrí otvorenie dolných končatín en dehors, pozície dolných a horných končatín, špecifická skoková technika či technika na špičkách (sur les pointes). Veľakrát prevláda mylný názor, že klasický tanec je „zastaraný“ a nemení sa, no opak je pravdou – neustále sa vyvíja a prispôsobuje sa novým požiadavkám.

Ako sa stať tanečníkom baletu

Stačí chcieť, drieť, ale mať aj talent! Podľa trendov, ktoré sledujem, už dávno neplatí, že baletka musí byť len vysoká a príliš vychudnutá. Všetko sa odvíja od školy, resp. krajiny, v ktorej človek túžiaci po baletnej kariére funguje. Zatiaľ čo ruská škola má presne stanovené kritériá na výzor a schopnosti pre baletných tanečníkov a tanečnice (hoci tie strašidelné filmy o baletkách s poruchami príjmu potravy už nie sú celkom pravdivé), v USA nie sú kritériá také striktné.

10 % úspechu je talent a zvyšných 90 % tvrdá drina.

Nina Ilievová

U nás na Slovensku sa učí tzv. ruská škola, no viac-menej sa prihliada na dispozície a tiež indispozície tanečníkov. Myslím si, že každý dobrý pedagóg by mal vedieť tanečníkovi pomôcť dosiahnuť úspech a naučiť ho pracovať so svojím telom. Ako sa hovorí – 10 % úspechu je talent a zvyšných 90 % tvrdá drina.

Nina Ilievová v priestoroch White & Weiss Gallery © Luc Melcerová

Koncept port de bras

Ako koncept som si zvolila port de bras čo v podstate znamená vedenie rúk. Myslím si, že ruky sú pre klasický tanec veľmi dôležité a dotvárajú celkový estetický dojem. V tanečnej ukážke som preto najmä poukázala na význam pohybu rúk a s dolnými končatinami som pracovala iba minimalisticky.

Okrem estetickej funkcie majú ruky aj funkciu pomocnú (napr. nám veľmi pomáhajú pri skokoch alebo točeniach). Paradoxne, práca horných končatín nikdy nepatrila medzi moje silné stránky, no možno práve preto som si zvolila port de bras.


Kristína Gromová (Skaja) – Instagram

Nina Ilievová – Instagram

Hýb sa so Zuni – Instagram


Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk