Category

Kultúra

Články, odborné články, rozhovory a úvahy o tanečných komunitách, ich histórii, sociálnych javoch a obraze v popkultúre.

Kultúra

Tance#2 / Dancehall

Dancehall – týmto pojmom sa označuje jamajská kultúra ako aj jej samostatná zložka – tanec. V preklade znamená ‘tanečná hala’ , čo aj predznačuje samotný význam. Dancehall sa ako hudobný…

Continue reading
Close