Category

Ľudia

Lektori, Ľudia

Povolání Hip Hop tanečníka

Rozhovor s Yugsonem V rámci mého magisterského studia Tance na Université Paris-VIII se zabývám výzkumem povolání tanečníka/tanečnice Hip Hopu. V následujících řádcích stručně představím můj výzkumný projekt, aby čtenář tohoto textu mohl…

Continue reading
Close