Category

Ľudia

Ľudia, Rozhovor, Tanečníci, Vzdelanie

Tanec v kontexte vzdelávania//: Pt. I

Odovzdávanie a prijímanie vedomostí, zručností je súčasťou procesu kontinuity života, biologická potreba civilizácie, živočíšnej ríše. Túžba vzdelávať sa súvisí s potrebou zdokonaľovať sa, objavovať, prekonávať iných či seba samých, ísť na hranicu svojich schopností. Vzdelávanie je istotne podstatná súčasť kolobehu životov aktívnych…

Continue reading
Lektori, Ľudia

Povolání Hip Hop tanečníka

Rozhovor s Yugsonem V rámci mého magisterského studia Tance na Université Paris-VIII se zabývám výzkumem povolání tanečníka/tanečnice Hip Hopu. V následujících řádcích stručně představím můj výzkumný projekt, aby čtenář tohoto textu mohl pochopit celý rámec, do něhož spadá rozhovor provedený s Yugsonem,…

Continue reading
Battle, Ľudia, Tanečníci, Zaujímavosti

Bulletin 1/19 Tanečný @ – Kiudee

+ english version bellow Celý Tanečný Bulletin 1/19 nájdeš TU : https://www.redbull.com/sk-sk/local-series-tanecny-bulletin-januar-2019-breakfans-dance-connect-marow-kalendar-akcii Preklad do slovenského jazyka: Michal Zoller Ahoj Kiudee, priblíž sa nám trošku.   Volám sa Kiudee Davie. Pred pár týžďnami som oslávila svoje dvadsiateštvrté narodeniny. Narodila som sa v predmestí…

Continue reading
Ľudia, Tanečníci

Negatívne sociálno-psychologické javy v tanečnej komunite

Článok o negatívnych sociálno-psychologických javoch v tanečnej komunite z pohľadu Kristíny Tukan, Reginy Aitovej, Krishpina a všetkých tých, ktorí sa zapojili do výskumu prostredníctvom vyplnenia dotazníka, ktorý uviedlo médium Tanečná scéna v októbri 2018. Článok som sa rozhodla spracovať z veľkej časti z osobných dôvodov – zaujíma…

Continue reading
Ľudia, Udalosti

Organizátori ↻ Kuchári podujatí

Podľa mňa je slovenský región dosť neprajný na vytváranie priestoru pre umelecké formy. Asi nemáme v náture venovať prehnane veľkú pozornosť tvoreniu – umeniu. Zároveň tí, ktorí prerozdeľujú chechtáky asi nepovažujú umenie za natoľko podstatnú vec, aby do toho investovali…

Continue reading
Close