Category

Tanečné štýly

Tanečné štýly

Je Litefeet jednoduchý pre samoukov?

Každý z nás sa už určite s Litefeetom niekde stretol. Častokrát môžeme na battloch počuť energické Litefeet bomby alebo zazrieť kroky ako sú napríklad Lock-In a Tic Tac Toe.  Litefeet som týmto spôsobom už dlhší čas evidovala, no o jeho bohatej kultúre a význame…

Continue reading
Tanečné štýly

Tance #3 / Atlanta #1

Social dancing je ako samostatne žijúci živočích vo svete tanca. Neustále sa vyvíja a adaptuje podľa prostredia a evolúcie hudby. Je veľmi autentický a životaschopný vo všakovakých kriminálnych a nekriminálnych prostrediach, zároveň absolútne neregulovateľný. Stmeľuje komunitu v radosti a zábave….

Continue reading
Tanečné štýly

CLUBBING – House Dance

Tento text jsem psala primárně jako práci na Antropologii tance. Zadaní bylo prozkoumat určitou taneční kategorii a House Dance pro mě byla jasná volba. Zajímat se o kořeny, vznik určitého tance jako kategorie s jeho vývojem, je spousta práce s…

Continue reading
Tanečné štýly

Tance#2 / Dancehall

Dancehall – týmto pojmom sa označuje jamajská kultúra ako aj jej samostatná zložka – tanec. V preklade znamená ‘tanečná hala’ , čo aj predznačuje samotný význam. Dancehall sa ako hudobný štýl vyvinul na konci 70.tych rokov. Pôvod ma hlboko zakorenený…

Continue reading
Tanečné štýly

Tance#1 / Chicago Footwork

Footwork – týmto pojmom sa označuje žáner hudby (footwork music) ale taktiež pouličný tanec (chicago footwork). Obe kultúry majú korene v Chicagu v 80. rokoch, kedy sa začal meniť zvuk klasického hudobného štýlu house na ghetto house, z ktorého zrýchlením tempa vzniká juke…

Continue reading
Close