Category

Tanečné štýly

Tanečné štýly, Vzdelanie

Experimental dance

Title picture Kotskyi Maksym, Picture by @rockeroleg For English scroll down ↓↓↓ Čo je to Experimentálny tanec? Je to tá čudná kategória z Juste Debout? A kto sú experimentálni tanečníci? Sú to tí, ktorí počas tanca vždy podávajú nejaké herecké…

Continue reading
Tanečné štýly

Tance #3 / Atlanta #1

Social dancing je ako samostatne žijúci živočích vo svete tanca. Neustále sa vyvíja a adaptuje podľa prostredia a evolúcie hudby. Je veľmi autentický a životaschopný vo všakovakých kriminálnych a nekriminálnych prostrediach, zároveň absolútne neregulovateľný. Stmeľuje komunitu v radosti a zábave….

Continue reading
Tanečné štýly

Tance#2 / Dancehall

Dancehall – týmto pojmom sa označuje jamajská kultúra ako aj jej samostatná zložka – tanec. V preklade znamená ‘tanečná hala’ , čo aj predznačuje samotný význam. Dancehall sa ako hudobný štýl vyvinul na konci 70.tych rokov. Pôvod ma hlboko zakorenený…

Continue reading
Tanečné štýly

Tance#1 / Chicago Footwork

Footwork – týmto pojmom sa označuje žáner hudby (footwork music) ale taktiež pouličný tanec (chicago footwork). Obe kultúry majú korene v Chicagu v 80. rokoch, kedy sa začal meniť zvuk klasického hudobného štýlu house na ghetto house, z ktorého zrýchlením tempa vzniká juke…

Continue reading
Close