Dišputy Otca Mirca

“SÚŤAŽENIE BRZDÍ ORIGINALITU”

DIŠPUTY OTCA MIRCA~MARTA POLÁKOVÁ ~V poradí 8. diel talkshow o tanci prináša veľmi významnú osobnosť – doc. Mgr. Marta Poláková, ArtD.! Táto žena veľkou mierou prispela k rozvoju súčasného tanca…

Continue reading