Kultúra

Rôznorodosť ako vitálna vlastnosť tanečného spoločenstva

PRED ČÍTANÍM: Následujúci text pozostáva z dvoch častí. Prvá sa venuje vysvetleniu všeobecných myšlienok, ktoré sú základom pre pochopenie druhej časti, ktorá sa už vzťahuje konkrétne na tanečnú scénu. Aj…

Continue reading