Vzdelávanie a profesia

Ako lepšie zvládať hrozby a výzvy v tanečnom živote?

Na tanečníkov sú kladené rôzne nároky: psychické, fyzické. Dôležité je, ako ich vnímame. Vnímame ich ako hrozbu alebo výzvu? Sú pre nás motivačné, aktivačné alebo práve naopak – trápime sa…

Continue reading