Kultúra

Tanec v spoločnosti, kultúre, umení a v zdravotných programoch pre ľudí

Tanec je mnohovýznamovým prostriedkom, ktorý plní rôznorodú škálu účelov (Hanna 1995). Je to umelecký zážitok, psychoterapeutická metóda, neverbálna komunikácia, prostriedok k prehováraniu duše, cvičebný program a i. Význam tanca existuje a jeho širokospektrálnosť taktiež.

Continue reading