Tanečný charakter, Zaujímavosti

Prezentácia tanca – JAM

Jednou zo súčastí života väčšiny umelcov je aj odprezentovanie seba samého, respektíve vytvoreného diela, hodného uzretia svetla sveta. Každé umenie si našlo vlastnú podobu. S pokročilou dobou dobre vieme, že hranice kreativity sa dennodenne posúvajú v každom smere a umelci si vyberajú…

Continue reading
who is who
Battle, Report

Who Is Who?

22.9.2018 se v Brně uskutečnil první ročník taneční benefiční akce Who Is Who?, za kterou stojí studentka Střední školy uměleckomanažerské, s.r.o.- Anna Bui za pomoci svých kamarádů. Akce byla uspořádána jako maturitní projekt , jehož cílem bylo přispět na Nadační fond…

Continue reading
Deti

Streetdance scéna očami rodiča / Slávka Kočanová

Za svoje pôsobenie na tanečnej scéne som pochodil desiatky podujatí. Stretávam rôznych tanečníkov, rôzne systémy súťaženia, rôznych fanúšikov či množstvo iných rôznorodostí. A jednou s týchto rôznorodostí sú aj rodičia. Áno. Tí, ktorých pravidlne stretávam na podujatiach. Tí, ktorí obetujú…

Continue reading
Tanečníci, Zaujímavosti

Spektrum: Japonsko

Do Japonska, presnejšie Tokya, jazdím pravidelne už 6ty rok. Hrať na SDCJ, čo je tanečný kemp, ktorý organizuje Hiro, hrať na ich párty alebo tanečných battloch ako je Union či Dance @live. Je všeobecne známe, že level tanečníkov je tu…

Continue reading
Tanečné štýly

Tance #3 / Atlanta #1

Social dancing je ako samostatne žijúci živočích vo svete tanca. Neustále sa vyvíja a adaptuje podľa prostredia a evolúcie hudby. Je veľmi autentický a životaschopný vo všakovakých kriminálnych a nekriminálnych prostrediach, zároveň absolútne neregulovateľný. Stmeľuje komunitu v radosti a zábave….

Continue reading
Tanečný charakter

Prečo si vedieme tanečné zápisníky?

Písomné spracovávanie tanečných informácií  a ich uchovávanie, tieto dve činnosti predstavujú pre mňa magické teritórium. V našej tanečnej komunite totiž neexistuje úplne popisná literatúra či video, kde si vyhľadáš všetky kroky, cvičenia, štýly, informácie a podľa mňa to ani úplne nechceme, protože…

Continue reading

Nenechaj nepovšimnuté

Najvýživnejšie články

Close