Kultúra

Pravdivosť v street dance. Ako hodnotíme, čo je správne?

Reflektovať kultúrne javy v streedanceovej scéne som začal do istej miery už mojím prvým článkom o priestore Diera. Vtedy ma hnala chuť spoznať neprebádané či zabudnuté, ktoré však do veľkej miery vplývalo…

Continue reading