TS Redakcia

Portál www.tanecnascena.sk publikuje články slovenských a českých tanečníkov, ktorí mapujú dianie v lokálnom a zahraničnom tanečnom prostredí. Hlavným obsahom sú rozhovory s poprednými osobnosťami streetdanceovej komunity, správy o udalostiach, úvahy a články hľadajúce prepojenie medzi tancom a ďalšími fenoménmi nielen umeleckého, ale i každodenného života tanečníkov.

Tanečná scéna v súčasnosti publikuje svoj hlavný obsah s týždennou periodicitou – nový článok prinášame každú nedeľu.

Okrem hlavného obsahu je súčasťou portálu Tanečná scéna aj bonusový obsah publikovaný v nepravidelných intervaloch, prostredníctvom ktorého pohotovo reagujeme na aktuálne dianie v tanečnej komunite.

Redakčná rada: 

  • Mgr. Michal Zoller – Krishpin | krishpin@tanecnascena.sk
  • Bc. Dária Praženková – Dária | daria@tanecnascena.sk
  • Mgr. Katarína Čillíková – Chilli
  • Miroslav Janík – Otec Mirec
  • Kristína Gromová – Skaja
  • Ing. Martina Lieskovská – Maťka

Webmasteri: 

  • Miloš Cháb – Miloš
  • Dominika Balajtyová – Modžo 

Vydavateľ:

 Tanečná scéna, o. z.
 Pri Štadióne 990/19 
 900 21 Svätý Jur
 ISSN 2729-9406

 IČO: 53347986
 Registračné číslo: VVS/1-900/90-60031 
 

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na mailovej adrese info@tanecnascena.sk.

www.tanecnascena.sk

ISSN 2729-9406

Close