Nezaradené, Video

Dišputy Otca Mirca ~ Silvestrovský Špeciál

Dišputy Otca Mirca – to je talkshow, ktorá chce viac hovoriť o tanci, chce prepájať tanečné svety a vesmíry a chce aby tanec rástol. No a ja – OTEC MIREC – som sa na koniec roka rozhodol, že by to…

Continue reading