Regina (RUS, CZ) sa zúčastnila špeciálnej novembrovej edície Hawks method v Paríži a na základe jej nadšenia, s ktorým mi odpovedala na otázku: „Ako bolo?“, som už tušila, že môže vzniknúť s jej pomocou prínosný článok pre tanečnú scénu…a je to tu!

© Hawks Method / „Testovanie“ tanečníkov na Hawks method

Na začiatok predstavím spomínanú metódu a ako vlastne súvisí s tancom. V stručnosti, Hawks method je podľa jeho zakladateľa tanečníka Yugsona Hawks-a (FR) najkonštruktívnejším  systémom hodnotenia úrovne a progresu tanečníkov. Je to koncept, ktorý ako hovorí sám Yugson, umožňuje celkom presne určiť „level“ a  silné a slabé stránky tanečníkov. Dá sa povedať, že ide o relatívne novú, nie úplne rozšírenú metódu, keďže sa zatiaľ uskutočnili celkovo štyri edície Hawks method a všetky štyri v Paríži v štýloch Hip Hop a House. Väčšinou trvá jedna edícia tri dni. Počas týchto dní prebieha testovanie, workshopy, ktoré nadväzujú na testovanie, „jam-y“ a diskusie. Posledná novembrová edícia bola súčasťou programu Serial Stepperz 10th anniversary a tak trvala kratšie, pol dňa.

Úroveň, „level“ tanečníkov sa hodnotí  bodmi od 0 do 5 v piatich tématických  tanečných „testoch“ (kreativita, foundation, technika, muzikalita, freestyle), pre ktoré sú vybraté konkrétne zadania. Tanečníkov hodnotia podľa Yugsona najväčšie tanečné „kapacity“, ktorých označuje ako „TEACHERS“, prevažne z francúzskej tanečnej scény. V novembri na poslednej edícii Hawks method nimi boli za HIP  HOP: Physs, Tip Top, Ajs, El Fonky Juice, Thias a za HOUSE: Serge, Mogway, Kapela, Malcom a Hiro.

© Hawks Method / Yugson Hawks

Výsledky tanečníčok: Reginy, Žurek (Pl), ktoré dosialhli spolu s francúzskou tanečníčkou  Jadé  najvyšší počet bodov (22/25b) v poslednej edícií Hawks Method v štýle Hip Hop.

Čo si myslí Regina o metóde Hawks po jej absolvovaní? Čo jej to prinieslo a ako vníma samotný koncept a priebeh testovania? Pozrite si rozhovor s ňou, kde sme okrem týchto tém načrtli aj trochu viac… a to tanec „ako taký“, krásy, super atď… 🙂

ROZHOVOR s REGINOU:

 

© Hawks Method

Ak vás zaujala táto vzdelávacia metóda viac informácií nájdete na www.hawksmethod.com

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali v tvorbe tohto príspevku Regine, Milošovi a Mirkovi. Veľká vďaka!

 

Cover photo by Spunkey

Katarína Čillíková (Chilli) – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk