Získanie finančných prostriedkov na tanečné aktivity sa zdá byť náročnejšie než kedykoľvek predtým. V časoch, kedy si ani skalní sponzori často nemôžu dovoliť uvoľniť prostriedky na podporu umenia možno nastáva tá pravá chvíľa porozhliadnuť sa po ďalších alternatívach. Odpoveďou môže byť podpora vo forme grantov, dotácií a štipendií poskytovaných štátom, samosprávnymi krajmi, mestami, mestskými časťami, nadáciami či veľkými firmami. A možno to vôbec nemusí byť také strašidelné.

„Nakoľko sa v tanci ťažko zháňajú finančné prostriedky, myslím že práve grantové programy a štipendiá môžu byť cestou pre rozvoj slovenského tanca.“

Otec Mirec

V krátkosti o FPU

Fond na podporu umenia je štátny fond, ktorý v priebehu roka vyhlasuje niekoľko výziev na podporu širokej umeleckej obce. Do povedomia nás tanečníkov sa intenzívnejšie dostal koncom minulého roka vďaka Mimoriadnej výzve č. 2/2020, ktorej cieľom bolo zmierniť následky pandémie na kreatívny priemysel. FPU poskytuje dotácie a štipendiá pre projekty v mnohých špecifických oblastiach a podprogramoch, no nás budú zaujímať predovšetkým tie tanečné.

Možnosti podpory v aktuálnej výzve 6/2021

Najnovšia výzva č. 6/2021 bola vyhlásená 1. februára a podať si žiadosť je možné do 1. marca. Jej súčasťou sú okrem dotácií pre živnostníkov či právnické osoby aj štipendiá, o ktoré si môže požiadať fyzická osoba – jednotlivec, teda tanečník – neživnostník.

Pre tanečníkov je obzvlášť zaujímavé štipendium 1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec. Určené je na tvorbu predlohy pre naštudovanie tanečného javiskového diela, ktoré bude verejne uvedené, alebo bude zdokumentovaná jeho neverejná prezentácia. O štipendium je možné požiadať na 2 až 12 mesiacov a jeho výška predstavuje daný počet mesiacov vynásobený minimálnou mzdou SR za rok 2019.

Všetky možnosti podpory v aktuálnej výzve 6/2021. Zdroj: www.fpu.sk

Pre koho je určený podprogram 1.2.1

Svoj projekt môžu predložiť profesionálni choreografi, individuálni taneční interpreti a tanečné zoskupenia, pričom za profesionála môže byť považovaný každý, kto sa spomínanými aktivitami aspoň sčasti živí. Mieru profesionality však spolu so žiadosťou posudzuje aj odborná komisia, preto je ideálne, ak už tanečník v portfóliu podobné projekty má. Podprogram v sebe okrem štandardného štipendia pre etablovaných umelcov skrýva aj typ štipendia B určený pre začínajúcich, ešte neetablovaných tanečných profesionálov.

Naozaj to nie je ťažké

FPU na svojom vynovenom, prehľadnom webe uvádza Odporúčania pre podanie žiadosti, ktoré ťa prevedú procesom od nápadu až po hodnotenie odbornou komisiou. Ak sa ti v hlave rysuje zaujímavý projekt, je veľmi pravdepodobné, že preň v FPU existuje podprogram, ktorý ti ho pomôže pretaviť do reality. Ak nemáš konkrétnu predstavu, môžeš sa poobzerať po podprograme zodpovedajúcom tvojej činnosti alebo ušiť projekt na mieru aktuálnej výzve.

Každý podprogram má prideleného referenta, ktorý je pripravený zodpovedať tvoje otázky. Ešte predtým, než začneš pracovať na projekte si uňho môžeš overiť, či patríš k oprávneným žiadateľom alebo či projekt spadá pod účel daného podprogramu. Úspech síce nie je zaručený, no vždy vieš, na koho sa obrátiť.

Ďalšie užitočné tipy nájdeš aj v článku Otca Mirca o minuloročnej mimoriadnej výzve FPU 2/2020.

Podpora od FPU môže pomôcť zrealizovať projekty dôležité pre celú komunitu. Foto: Modžo

Aj písanie projektov a zorientovanie sa v systéme podpory si vyžaduje prax a možné prvotné neúspechy. Žiadosť môže byť neschválená či vyradená z viacerých dôvodov, ktoré sú však po hodnotiacom procese objasnené, a z ktorých sa pri ďalších pokusoch môžeš poučiť.

Podpora zo štipendií a rôznych dotačných a grantových schém otvára nové príležitosti na tvorbu a šírenie tanca na Slovensku. Každý úspešný projekt je aj preto, v konečnom dôsledku, úspechom každého jedného z nás.


Dária Praženková (Dária) – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk