Jako tanečníci se často setkáváme s termínem flow. Ať už na tréninku, v battlu, nebo třeba na jamu. Je to zkrátka pojem, který se vyskytuje v našem tanečním slovníku velmi často. Kde se vzal a co znamená? A proč lze uvažovat nad častějším prožitkem flow na párty než třeba v battlu?

Fenomén flow

Flow je stav, prožitek, ve kterém se dokážeme ponořit do určité činnosti natolik, že se nám už nic jiného nezdá důležité. Je to moment, kdy se vědomě snažíme dosáhnout něčeho obtížného, co nás baví. Flow se projevuje absolutním soustředěním se na danou aktivitu, často změnou vnímání času. Stává se, že zapomínáme na hlad či nepohodlí a dokonce i na únavu. Pojem poprvé definoval americký psycholog maďarského původu Myhaly Csikszentmihalyi. Překládá se jako „plynutí nebo proudění“. (Csikszentmihalyi, 2015)

Patres tancuje na akcii Cigánsky Bašavel © Michal Krishpin Zoller

Flow v kontextu pohybu a tance

Flow vzniká stanovením cílů, ponořením se do aktivity s plnou pozorností a soustředěním a zároveň uvědoměním si vlastní situace. Jednoduše pokud je mým cílem umět lépe freestyle v housu, budu se snažit naučit nové variace kroků, nebo se budu snažit mezi kroky přecházet plynule. Důležité je najít hranici mezi tím, co dokážu zvládnout a co pro mě nebude příliš snadné. Je třeba investovat psychickou energii na soustředění. Kontrola nad tím co dělám a vnímání zpětné vazby jsou aspekty, které se stávají zdrojem radosti. Pokud při tělesné aktivitě směřujeme k cíli, který pro nás znamená výzvu a vyžaduje určité dovednosti, pak se dokáže tato aktivita změnit v zážitek flow. Jednoduchý pohyb našeho těla v prostoru se stává zdrojem komplexní zpětné vazby, která nám poskytuje zkušenost a dodává sílu. Pak už nám ke stavu flow může sloužit každý smyslový orgán, či každá motorická funkce našeho těla.

Tanec má v prožitku flow velký význam už jen díky tomu, jak složitý vlastně je. Energie, kontrola vědomí, nebo jen radost z tance mohou dosažení prožitku velmi pozitivně přispět.  

Jak to funguje?

Prožitek flow funguje na základě dvou proměnných, jimiž jsou náročnost úkolu a míra naší dovednosti. Pokud se nudíme a chceme se dostat do flow, jedinou možností je zvýšit úroveň, zvýšit náročnost. Nové obtížnější úkoly a cíle nám mohou v takovém případě zprostředkovat nástup flow. Pokud ale cítíme úzkost, tedy nepříjemný prožitek tísně, strachu nebo obav, musíme se naopak snažit zlepšit své dovednosti, nebo snížit náročnost. Prožitek flow ale není vždy stejný. Společně s rostoucími dovednostmi a zvyšujícími se levely se neustále zvyšuje komplexnost flow. Komplexnost vyjadřuje celistvost prožitku. V praxi bych to popsala asi jako rozdíl mezi prožitkem flow na prvním tanečním tréninku a flow na jamu v zahraničí, kdy budeme mít za sebou pravděpodobně větší a lepší povědomí o svých dovednostech a náročnosti, kterou zvládáme.

V anketě mě zajímalo, při které ze dvou různých tanečních činností, které s sebou nesou různé úkoly a energii, tanečníci prožívají flow častěji. Například 617 hlasů pro párty oproti 130 pro battle. Nebo podobných 337 hlasů pro kruh v porovnání s 342 hlasy pro prožitek flow při tréninku. V porovnání všech činností mezi sebou vyhrála vždy párty a naopak battle si tak dobře nevedl. Proč by tomu tak mohlo být? 

Tomi na battli Pre nič za nič © Modžo

Větší příležitosti pro prožitek flow možná přispívá to, že zábava je cílem a když se dobře bavíme, máme radost. Prožitku pomůže i autonomie v rozhodování jestli chci nebo nechci vystoupit ze svojí komfortní zóny a možnost vybrat si čas, kdy to udělám. V battlu bude pravděpodobně snazší cítit úzkost, například díky očekávání. Ať už vlastního nebo ostatních. Na druhou stranu existují různé typy úkolů, při kterých nám přítomnost ostatních pomáhá zlepšit vlastní výkon a to ty, které máme dobře naučené a zažité. 

Sám Csikszentmihalyi v knize Flow (O štěstí a smyslu života) (2015) uvádí pocity při flow u tanečníků např. takto: „Dostávám se do stavu extáze“, „Pohybujete se a snažíte se pohyby vyjádřit sebe, je to jazyk těla.“

Tanečníci z Česka a Slovenska popisují flow dost podobně, s pocitem euforie, štěstí, volnosti, energie, smyslu a napojení k sobě. Také jako splynutí s hudbou, bez možnosti a chtíče přestat.

Fizzy na battli Feel Itt © Miloš

Podle mého názoru je pokus o zvyšování komplexnosti flow díky náležité náročnosti a dovednostem v tanci nejzdravější cestou ke kvalitnímu prožitku z tance, který může přinést spoustu elánu. Jako tanečníci si k flow prožitku můžeme pomáhat. Můžeme se navzájem rozvíjet prostřednictvím snížení pocitu úzkosti, pomocí vzájemné podpory, důvěry a podle mě neustálou objektivní zpětnou vazbou. Stejně jako drilujeme techniku, snažme se rozvíjet znalost toho, jak se podpořit a díky tomu dostat ze sebe a svých studentů to nejlepší a zároveň se u toho dobře bavit.


Tereza Černá – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk