Rozhodli sme sa opäť pomáhať aj za hranicami tanca. Vytvorili sme kampaň, ktorou spoločne podporíme poslanie neziskovej organizácie Človek v ohrození finančnou zbierkou a vychutnáme si Dobrú párty z pohodlia našich domovov s našľapanými setmi od našich DJs z Tanečnej scény. Pomáhajme spolu!

O organizácii Človek v ohrození 

Človek v ohrození je mimovládna nezisková organizácia, ktorú založila v roku 1999 skupina novinárov, ktorými ľudsky pohli drvivé dôsledky konfliktu na civilistov vo vtedajšom vojnou zmietanom Kosove. Ich spontánna humanitárna reakcia vyústila do potreby založiť organizáciu, ktorá adresne reaguje na vzniknuté krízové situácie vo svete.

Poslaním organizácie je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Vzdelávacími aktivitami a prácou vo vylúčených komunitách na Slovensku prispievajú k budovaniu otvorenej, tolerantnej a inkluzívnej spoločnosti. Ich prácu a projektové aktivity si môžete pozrieť na tomto linku.

© Človek v ohrození

Vytvorením konceptu Dobrá párty chceme poukázať na kolektívnu silu pomáhať a podporovať organizácie, ktoré svojou prácou menia životy ľuďom, ktorí z rôznych príčin stratili bezpečie, slobodu alebo dôstojnosť. Našim cieľom je v tomto smere edukovať našu tanečnú komunitu.

5.12.2021 20:00 Dobrá párty online na YouTube Tanečnej scény

Hudobný Line up: Artist 3, Maikl Knight, Modžo

5.-19.12.2021 online darcovská zbierka pre n.o. Človek v ohrození

Peniaze vyzbierané z výzvy Tanečnej scény pomôžu práve na Slovensku, a to deťom, ktoré sa počas pandémie nemôžu vzdelávať tak, ako bežné deti v našom okolí. Nemajú k dispozícii telefón, počítač a niekedy dokonca ani stôl na písanie.

V piatich komunitných centrách Človeka v ohrození budú najbližšieho pol roka prebiehať doučovania pre deti, aby mohli dobehnúť zameškanú látku a úspešne dokončiť ročník. Váš dar pomôže zabezpečiť nielen doučovania, ale poslúži aj na priamu podporu pre deti a mladých, ktorým chýbajú pomôcky pre ich ďalší rozvoj. 

Cieľová suma našej darcovskej zbierky je 300 €. Prispieť môžeš na tomto linku.

Darujme spolu deťom z osád lepšiu budúcnosť!

© Človek v ohrození

Spojme sily a pomôžme spoločne zlepšiť životy!


Redakcia Tanečnej scéna – Instagram


Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk