Contemporary Dance alebo Súčasný Tanec je čoraz viac skloňovaným pojmom. Ale vieme všetci, čo presne sa za týmto pojmom ukrýva a aká je jeho história? Nielen na to sme sa spýtali známej slovenskej choreografky Viky Kozákovej.

Foto – Matúš Hybben

Vika má 32 rokov a pochádza z malého mestečka na Liptove – Liptovského Hrádku. S tancom je zžitá už odmalička. Sčasti za to môžu aj gény po mamine, ktorá veľmi rada tancovala. Po období vrtenia sa doma pred zrkadlom, v 6 rokoch začala tancovať pod odborným vedením, najskôr s Ľudovkami (asi iba rok). Potom sa zamilovala do Moderného Tanca – show dance. Tanečný klub Jessy Vavrišovo a SZUŠ v Liptovskom Hrádku boli jej druhým domovom. Pretancovala tam celé detstvo a mladosť. Keďže tanec bol jej životom a nevedela si predstaviť, že bude robiť niečo iné, pokračovala v štúdiu tanca na VŠMU, kde študovala Pedagogiku Moderného Tanca. Tvorbe a skúmaniu vlastného pohybu sa začala intenzívnejšie venovať popri škole. Až skúmanie vlastného tela a pohybu spolu s osvojovaním nových tanečných techník na VŠMU jej otvorilo nové možnosti. S tým prišla aj chuť deliť sa o to s ostatnými. Začala pravidelne učiť, workshopovať, cestovať, vzdelávať sa a založila si tanečnú skupinu Moving Souls. Všetko išlo akoby samo, prirodzene. Až sa ocitla tu a teraz. Vika: „Robím, to čo milujem, s ‘dušami’, ktoré milujem – Moving Souls.”

Akým štýlom si sa počas svojho života venovala?

Začínala som so show dance IDO, ako asi každé dieťa. V 90tych rokoch, veľa možností nebolo. Na SZUŠ som sa zoznámila s Klasickým Tancom, Jazzom, Ľudovkami, potom na VŠMU aj s ďalšími technikami Moderného Tanca (Graham, Limon, Cunningham) a Súčasným Tancom. Trošičku som počas školy experimentovala aj s Hip Hopom. Momentálne ma veľmi baví aj Joga a Movement Culture (Ido Portal).

Prečo si si vybrala Contemporary Dance?

Súčasný Tanec alebo lepšie povedané súčasná tanečná technika je otvorený systém tréningových metód, do ktorého si môže tanečník a pedagóg vnášať pohybové štruktúry aj z iných štýlov a techník. Je založený na individuálnom prístupe a spôsobe výučby. To sa mi na ňom veľmi páči.

Mám tiež veľmi rada, keď je tanec „o niečom“, keď má hĺbku a obsah. Nemusí to byť príbeh, ani jasná myšlienka. Stačí, keď tanečník cíti, je v danom momente absolútne prítomný v pohybe. Vtedy so sebou strháva všetko navôkol. Stáva sa tancom, nie je len telom, ktoré sa pohybuje. Ja som tento pocit našla prostredníctvom súčasného tanca. Vkladám si doňho svoje vlastné JA = vlastný feeling a preciťovanie hudby a emócií, kúsok zo svojho starého JA = Show Dance, trochu izolácii z Jazzu či Hip Hopu, trochu z Baletu a princípov Súčasného Tanca. Našla som sa v ňom. 

Foto: Ľuboš Plšek

Čo znamená Contemporary Dance z Tvojho uhla pohľadu?

Súčasný tanec pre mňa znamená slobodu. Slobodu formy, vyjadrenia a pohybu. Je pre mňa spôsobom komunikácie s druhými a vlastnej interpretácie života a samej seba.

Má Contemporary Dance techniku/základné kroky alebo znamená úplnú voľnosť?

Súčasná tanečná technika nemá základné kroky alebo prvky, ako je tomu možno v iných tanečných štýloch. Pracuje s pohybovými princípmi, na základe ktorých sa tanečník pohybuje. Vymenujem aspoň niekoľko – efektívnosť pohybu, prepojenosť, plynutie, grounding, release work, dynamický alignment. Dôležité je, aby tanečník ovládal a rozumel týmto princípom, aby ich vedel prepájať a využívať pri pohybe.

Čím sa Súčasný Tanec líši od Moderného Tanca?

Moderný a Súčasný Tanec sú dve na seba nadväzujúce vývojového štádiá tanca a pohybu. Moderný Tanec vznikol na začiatku 20. storočia ako protest proti dovtedy zaužívaným formám pohybu – najmä proti Baletu. Snažil sa vniesť do tanca prirodzenosť, nové prístupy k telu a pohybu. Každú z techník Moderného Tanca reprezentuje výrazná osobnosť, ktorá vytvorila vlastný ucelený pohybový systém odrážajúci sa od vlastného skúmania pohybu. Technika Marthy Graham (pohyb vychádzajúci zo silného centra), technika Jose LimónaDoris Humphrey (pohyb s využitím gravitácie), technika Mercea Cunninghama (využitie konceptu náhody pri pohybe)… Ako sa doba vyvíjala, ľudia začali mať potrebu viac experimentovať, improvizovať a skúmať pohyb. Z prechodného alternatívneho Postmoderného Tanca sa v druhej polovici 20.storočia vyvinul nový otvorený systém – Súčasný Tanec. Otvorený systém preto, že na jeho rozvíjaní sa podieľajú mnohí pedagógovia na celom svete a priebežne doňho prinášajú nové poznatky a skúsenosti.

Prínosom Moderného Tanca bolo rozvinutie pohybu tela organizovaného z jedného centra (Martha Graham) spolu s využitím gravitácie (Doris Humphrey a José Limón), rozvoj prirodzenosti a snaha o nový prístup vo vnímaní pohybu ako takého. Súčasný Tanec na túto prácu nadväzuje a obohacuje tanec o nové koncepty a chápanie tela a pohybu.

Martha Gragam dance company

José Limon dance company

Merce Cunningham dance company

Je Contemporary Dance na Slovensku rozšírený?

Áno je, ale ľudia si ho často mýlia s inými tanečnými štýlmi (Hip Hop, Show Dance, Jazzový Tanec…). Je možno dobré spomenúť a uvedomiť si aj rozdielne chápanie Súčasného Tanca v Európe a na západe v Amerike a Kanade. Súčasný Tanec v Amerike je viac „komerčný“. Nedrží sa princípov súčasného tanca ako grounding, flow, prepojenosť…  Prevláda v ňom viac izolácií, baletnej techniky, nevyužíva sa tak často práca s podlahou ani release work – uvoľnenie tela, či efektívnosť. Postupne sa tento „americký súčasný tanec“ dostáva aj do Európy a je čoraz populárnejší aj u nás na Slovensku. 

Pri pozývaní lektorov na workshopy sa snažím prinášať tanečníkom obe „odnože“. Myslím si, že je veľmi dôležité poznať a osvojiť si princípy „európskeho súčasného tanca”. Pohyb sa ním stáva funkčný a komplexný. Vychádza z prepojenia tela a mysle. Tanečník sa učí pracovať s podlahou a využíva svoje telo pri pohybe efektívne. Americký štýl je už potom na vytancovanie a vyemočnenie sa

Kde vo svete hľadať jeho základňu? Kde sa nachádza veľa dobrých a kvalitných contemporary tanečníkov?

Súčasný Tanec vznikol v druhej polovici 20.storočia v USA a postupne sa preniesol aj do Európy. V dnešnej dobe sa už nedá hovoriť o jeho základni. Je všade.  Má po celom svete rôzne platformy, ktoré sa ním zaoberajú – rôzne súbory, školy, či divadlá. V každej krajine sú vynikajúci tanečníci Súčasného Tanca. Mňa osobne najviac fascinujú tieto súbory a osobnosti:

Súbory:

Holansko – NDT

Izrael – Batsheva dance company

Anglicko – Akram Khan Company

Kanada – KIDD PIVOT

USA – Entity Dance Company

Osobnosti:

Roser Lopez Espinosa (ES)

Crystal Pite (CA)

Ohad Naharin (IS)

Marco Goecke (GE)

Marrisa Osato (USA)

Karen Chuang (USA)

Čo Ťa motivovalo k založeniu Moving Souls?

Potreba vlastného vyjadrenia, tvorby a moji tanečníci.

Kde berieš inšpiráciu na svoje choreografie?

Tanec a tvorba vychádza z môjho vnútra, z mojej podstaty, z prítomného okamihu, v ktorom sa pri tvorbe nachádzam. Vtedy pohyb vzniká bez akejkoľvek námahy, či prehnanej snahy. Proste vo mne vznikne. Ja sa stávam len jeho sprostredkovateľom, moje telo jeho formou. Inšpiráciou mi je sám život.

Predstavenie ČLOVEČINA – Moving Souls

Na čo hlavne by mal choreograf myslieť, keď stavia choreografiu?

Mal by sledovať svoj zámer, skúmať ho, akoby ho „rozpytvať z každej možnej strany“. Držať sa svojho konceptu a pracovať s priestorom, hudboupohybom do maximálnej môžnej miery. (Rada nad zlato viem :D)

Tvoje plány do budúcnosti?

Mojím plánom do budúcna je užívať si tanec tak dlho, ako to len pôjde. Tešiť sa z neho a deliť sa o túto radosť s ľuďmi, ktorí o to majú záujem. Častokrát si my, tanečníci a choreografi, prechádzame tvorivými krízami. Musíme tvoriť takpovediac „na počkanie“. Čo môže byť samozrejme vyčerpávajúce a veľakrát stresujúce. Človek by mal tvoriť pre radosť z procesu. Na to som v poslednom čase zabudla a opäť sa k tomu vraciam. Tvorím a hýbem sa, pretože to milujem. Nie pre dokonalosť, ale pre TO. Pre tanec samotný. 

Slová na záver?

Prajem všetkým tanečníkom, aby čo najčastejšie mohli zažívať práve tento pocit – radosť z pohybu ako takého.


Marta Blašková (Marta) – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk