Nedávno som na svojej sociálnej sieti vyzýval publikum, aby venovali svoj čas vyplneniu krátkeho dotazníka na tému životného štýlu. Dotazník mi mal pomôcť pri vytváraní predstavy o tom, aký životný štýl majú tanečníci v porovnaní s netanečníkmi a v čom sa odlišujú.

Zameral som sa hlavne na dve spomínané skupiny – tanečníci a netanečníci. Zvyšné dve skupiny (ľudia, ktorí majú s tancom skúsenosti v minulosti a ľudia, ktorí sa venujú tancu minimálne) mi pomohli k dotvoreniu predstavy o tom, či tanec naozaj ovplyvňuje náš životný štýl.

Formuje naša hlavná pohybová aktivita náš životný štýl? ©Barbs

Dotazník obsahoval otázky z oblasti stravovania, návykov (napr. fajčenie, pitie alkoholu, kávy), ale aj otázky o fyzickej aktivite, s ňou spojenej regenerácii, zvládaní stresu a aj o ďalších špecifických aktivitách, ako napríklad otužovanie. Do dotazníka sa zapojilo 174 ľudí, za čo veľmi pekne ďakujem. Výsledky však berte iba ako priblíženie tejto témy, pretože počty odpovedí a ich pravdivosť môžu byť skreslené.

Zaujímajú vás výsledky? Tak si ich poďme priblížiť.

Stravovanie

Z oblasti stravovania je víťazom stravovanie bez obmedzení, ako u tanečníkov, tak aj u ľudí, ktorí sa tancu nevenujú. V skratke povedané, jedia všetko čo môžu a čo im chutí, prijímajú mäso a ostatné živočíšne produkty. Odborne sa tento typ stravovania nazýva karnizmus. Niečo podobné označuje termín flexitariánstvo, kedy ľudia síce jedia mäso, ale oveľa menej.

Všetci si vieme odpozorovať čo nám najviac chutí, čo nám poskytne najviac energie pred výkonom alebo počas dňa. U niekoho tvorí základ stravy mäso, u niekoho naopak rastlinná strava. Vo svete tanca sa vyskytuje viac vegetariánov. Môže to byť spôsobené tým, že nás mäso pred výkonom až príliš nasýti a obmedzí náš tanečný výkon.

„Myslím si, že umelci, športovci, tanečníci majú život, stravu, cvičenie viac pod kontrolou a dávajú si na to pozor.“

– výpoveď anonymného tanečníka z dotazníka

Taktiež sa stretávame so značným množstvom osôb so špecifickými stravovacími návykmi, ktoré nie sú založené na intoleranciách – napr. raw vegáni, pescetariáni. Raw vegánstvo je založené na príjme výlučne rastlinnej stravy, ktorá je upravená pri teplote maximálne 42°C. Pescetariánstvo je druh vegetariánstva, pri ktorom sa konzumuje rybie mäso. Na druhej strane je zaujímavé, že podľa výsledkov si netanečníci dávajú častejšie pozor na stravu z výživového hľadiska.

Môžeme teda uvažovať nad tým, že tanec alebo fyzická aktivita formujú naše stravovacie návyky. Nie je to ale priamo potvrdené, keďže výpovede spomínaných nápomocných skupín sú podobné výpovediam tanečníkov.

Každý z nás si vie odpozorovať, čo nám najviac chutí a čo nám dodá najviac energie. ©Barbs

Návykové látky

Pri ďalšej kategórii týkajúcej sa príjmu návykových látok ako nikotín či alkohol nám dotazník odhaľuje značné rozdiely. Tanečníci nie sú nadšencami príjmu nikotínu akoukoľvek formou. Fajčenie môže spôsobovať problémy s dýchaním a celkovo zhoršiť zdravotný stav, no na druhej strane zvyšuje pocit eufórie a koncentráciu, znižuje potrebu spánku a tlmí bolesť. Práve kvôli týmto účinkom ľudia nikotín stále užívajú, a to aj časť športovcov a tanečníkov.

Pri alkohole také výrazné rozdiely neevidujeme, no rozdiely tam sú. Netanečníci zaškrtávali možnosť „áno, pijem alkohol“ častejšie.

S pitím kávy to je pri všetkých kategóriách či intenzite príjmu veľmi podobné. Pitie kávy je v spoločnosti obľúbené kvôli chuti, účinku, ale aj kvôli príjemnej atmosfére v kaviarni. Niektorí do svojich odpovedí zaradili aj tipy ako nahradiť kávu, napr. yerba maté, kurkumový čaj. Berte to ako inšpiráciu z prvej ruky (prvých rúk), ktorá vám môže pomôcť zbaviť sa rannej povinnosti zobudiť sa kávou.

Pohyb a regenerácia

Pohyb je jeden z faktorov zdravého životného štýlu. Aktívny pohyb nás udržuje v zdraví, obzvlášť v tomto období. Najviac vyhľadávanou fyzickou aktivitou oboch skupín je stretching, cvičenie s vlastnou váhou, bicyklovanie a turistika. Netanečníci najradšej nahrádzajú náš obľúbený tanec behom a inými športami, ako sú napríklad jazdectvo, plávanie, skateboarding, sezónne športy, bojové umenia alebo lezenie.

Regenerácia je rovnako dôležitá ako samotný výkon. ©Miloš

Navštevovať posilňovňu je prijateľnejšie netanečníkom, a to v časovom intervale „občas“ a „pravidelne“. V posilňovni je jednoduchý prístup k pohybu, ale aj k hľadaniu nových kontaktov. Na miesto nej si tanečníci radšej vyberajú jógu (pozdravujeme Fredyho Ayisiho).

Pravidelné otužovanie a pravidelná regenerácia si nevybudovali popularitu ani v jednej kategórii. Tanečníci však vyhľadávajú regeneráciu viac vo forme masáží či prostredníctvom vlastných, osobných metód. Regenerácia tela pomáha svalom a mysli zotaviť sa a následne zvyšuje náš výkon. Otužovanie zasa podporuje činnosť imunitného systému. Najjednoduchšou metódou regenerácie je spánok, no ten niekedy nestačí. Ako fyzická aktivita, tak aj regenerácia je veľmi dôležitá. Nezabúdajme.

Vplyv stresu a subkultúry

Čo sa týka stresujúcich situácií, tanečníkov stresuje vystupovanie pred ľuďmi menej než netanečníkov, ktorí sa možno s prezentovaním pred publikom nestretávajú tak často. S týmto faktom môžu byť spojené menšie stresové zábrany u tanečníkov pri nadväzovaní kontaktov a vzťahov. Netanečníci berú vystupovanie pred ľuďmi za najviac stresujúcu aktivitu z možností stresujúcich aktivít v dotazníku. Tanečníkov viac stresuje škola a sociálne siete. Je to však veľmi individuálne, pretože na stres vplýva veľa faktorov.

Posledné čo ma zaujímalo bolo, či nás ovplyvňuje subkultúra a spoločnosť. Pri tanečníkoch to je zjavné aj bez dotazníka, no výpovede v dotazníku nám to len potvrdili. Pri tejto téme sa najčastejšie vyskytovala odpoveď, že nás spoločnosť a subkultúra, v ktorej žijeme, formujú z časti.

„Myslím, že aj človek ako taký sa svojím životným štýlom môže radiť k subkultúre. Nie vždy je ona [tá], čo udá životný štýl. Skôr by som povedala, že v niektorých prípadoch ho len vyzdvihne a podporí. Preto sa v nej vie človek cítiť prirodzene.“

– výpoveď anonymnej osoby, ktorá má skúsenosti s tancom v minulosti

Na záver by som chcel pripomenúť, že tento článok nie je návodom, iba informuje ako problematiku vnímajú ľudia. Mohol vás donútiť zamyslieť sa nad svojím životným štýlom, do čoho by ste mali investovať času viac, alebo menej. Životný štýl je stále niečo veľmi špecifické pre každého z nás. Formuje ho veľa faktorov rôznou silou, nie iba tanec.

Ak by ste mali viac otázok ohľadom výsledkov, pokojne ma kontaktujte. Peace.


Viktor Kuzl – Instagram

Podnety, dotazy a komentáre prijímame na tejto mailovej adrese:

info@tanecnascena.sk